Nueinančios imperijos veidas

Pasaulio istorijoje buvo daug galingų imperijų. Jos kūrėsi ant tvirtų teisinių ir struktūrinių pamatų. Kad valstybė taptų imperija, pradžioje turėjo būti stiprūs, toliaregiai vadovai, kurie planingai vysto jos ekonominę, karinę ir socialinę...

Dėl V. Landsbergio įprezidentavimo

Vis iškyla klausimas dėl V. Landsbergio įvardinimo kaip valstybės vadovo (Prezidentu) 1990 - 1992 metų laikotarpiui. Šiaip, gan keistai atrodo kai prezidentu bando įvardinti „atbuline tvarka“ ir neišrinktą tam skirtuose rinkimuose asmenį....

Mykolas Burokevičius – neparsidavęs ir nepardavęs

Prieš 5 metus, 2016 m. sausio 20 dieną mirė buvęs Lietuvos komunistų lyderis, LKP CK pirmasis sekretorius, paskutinis tikrasis komunistinės idėjos mohikanas, Kapsuko ir Sniečkaus tradicijos tiesėjas Mikolas Burokevičius.

Mes kovojame ne su malūnais, o su malūnininkais

Mums sako, jus kovojate su malūnais. Mes nekovojame su malūnais. Mes nematome juose milžinų ar drakonų. Mes kovojame su malūnininkais. Su mažais, nusipenėjusiais, pagiežingais malūnininkais, kurie malūnus pavertė rūsčiais monstrais.

Algirdo Paleckio interviu/Интервью Альгирдаса Палецкиса

Algirdas Paleckis: turi būti kažkoks gyvenimo tikslas, kuris yra didesnis už tave Algirdas Paleckis, kuris kaltinamas šnipinėjimu Rusijai ir kurio teisminis maratonas tęsiasi jau trečius metus, davė išsamų intervių...

Reikalinga visa tiesa apie sausio 13-ąją

Visi gedime sausio 13-osios aukų. Nekaltų žmonių kraujas, nesvarbu kieno pralietas, yra tragedija. Bet daugelis Lietuvos žmonių nežino visos tiesos apie sausio 13-ąją - jiems iki šiol buvo sakoma tik dalis tiesos.

VISI

Kalėdos: istorija ir tradicijos

Kalėdos — tai svarbiausia religinė žiemos šventė. Lietuvoje, kur didžiausia dalis gyventojų save priskiria Romos katalikų bendruomenei, švenčiamos gruodžio 25-ąją dieną.

Pagrindinės praeinančių 2020 m. baimės – koronavirusas ir kapitalizmo krizė

2020-aisiais žmonės labiausiai bijojo ne tik koronaviruso, žemos medicinos paslaugų kokybės, jų neprieinamumo ir gydymo įstaigų aplaidumo bei karantino apribojimų.

Marksistinės partijos Lietuvoje klausimas

Su daugeliu žmonių bediskutuojant apie kairės/marksistinės partijos nebuvimą Lietuvoje viskas atsiremia į žmonių trūkumą. Kadrai, be abejo, yra labai svarbu, tačiau istoriškai...

Istiorinės tiesos problemos 3. 2 (1): Tarpukario Lietuva – nuo demokratijos iki fašizmo (1919-1926 m.)

Tęsiame istorinės tiesos problemoms paskirtas laidas: paskutinį kartą kalbėta apie tarpukario, taip vadinamą „smetoninę“ Lietuvą (1919-1940 m.), dabartinėje istoriografijoje vaizduojamą tariamu Lietuvos...

Galas „okupacijos paveldui“: Lietuva „pribaigs“ tarybų laikų sveikatos apsaugos sistemą

Lietuvos Seimas paskyrė dešiniosios koalicijos kandidatę Ingridą Šimonytę šalies ministre pirmininke. Nauja valdančioji komanda jau spėjo padaryti sau gėdos pasisakydama už visuotinį...

Pirmadienį prie Prancūzijos ambasados Vilniuje vyko piketas

Pirmadienį prie Prancūzijos ambasados Vilniuje vyko piketas. Lietuvos žmonės palaiko Prancūzijos žmones kovoje su valdžios teroru ir policijos smurtu.

Вступительный доклад Секретариата на Пленарном заседании Европейской коммунистической инициативы/Introductory Speech of the Secretariat to the Full Plenum of the European Communist Initiative

С этой трибуны мы хотели бы подчеркнуть, что трудящиеся носят маски, чтобы защитить себя, а не для того, чтобы их заставили молчать/From...

Hibridinių laikų ideologija

Postmodernistinis pasaulis, kuriame mes šiandien gyvename, verčia spręsti hamletišką dilemą: arba žmonija galų gale susinaikins, arba judės link visuomenės panašios į komunizmą....

Darbo migracija (klasinis požiūris)

Buržuazinis ekonomikos mokslas atvirai pripažįsta darbo jėgos migraciją kaip ekonomikos plėtros veiksnį, prisidedantį prie „darbdaviams“ naudingos darbo rinkos formavimo ir racionalesnio darbo...

Apie imperijas ir imperialistinius „patriotus“

Rusijos oficioziniai patriotai periodiškai pradeda dejuoti dėl imperijos, kurią jie prarado arba 1917 m., arba 1991 m. Tarkime, padedant Putinui, Deripaskai ir...

Kaip „sovietų okupantai“ pradėjo kovoti su neraštingumu Lietuvoje

Pirmi duomenys dėl Lietuvos gyventojų išsilavinimo lygio buvo gauti po 1923 metais atlikto gyventojų surašymo. Du trečdaliai gyventojų (neįskaitant Vilniaus bei Klaipėdos...

Международная конференция — мемориум «Фридрих Энгельс и наука XXI века»/International conference «Frederick Engels and the XXI century»

27-28 ноября в Доме Плеханова в рамках Международного форума «Энгельс-XXI» пройшла международная конференция-мемориум «Фридрих Энгельс и наука XXI века», организаторами которой выступили...