Jūs man pasakykit, ką čia ginti? Šitą NUPUŠUSIĄ valdžią? Kurie atsiradus pirmiems karo veiksmams Lietuvoje su lėktuvėliais išsiskraidžios į JAV? Ką čia ginti? Griūvančius nuo tarybinių laikų neatnaujintus tiltus ir daugiabučius? Per tiek metų sugriautus žmonių gyvenimus? Ką čia ginti? Degeneratus ir iškrypėlius, trokštančius kraujo ir karo?...

Apie kvailumą

Kvailumas yra proto deformacija, dirbtinai išugdyta ir ugdoma, spaudžiant protą religijos, bažnyčios – sunkiausio ginklo iš visų, kuriuo buržuazinė valstybė yra ginkluota, kad sutramdytų dirbančias mases. Tai nepaneigiama, ir aš nė kiek nesigailiu, kad šia proga nė vienas iš išminčių negali pasakyti „naujo žodžio“.
Nesisteminės opozicijos sistema Per pastarąjį laikotarpį Lietuvoje susiformavo tam tikra nesisteminės opozicijos sistema su savo nuomonių formuotojais, aktyvistais, politinėmis bei visuomeninėmis organizacijomis, socialinių tinklų grupėmis, internetinės žiniasklaidos priemonėmis. Palyginus su tuo, kas buvo mūsų politiniame gyvenime dar 10-15 metų atgal, tai, žinoma, žingsnis į...

Piketas Zokniuose

2023 m. sausio 28 d. Šiauliuose prie Zoknių vyko pirmoji naujausioje Lietuvos istorijoje prie JAV/NATO oro pajėgų karinės bazės surengta anti-militaristinė bei anti-natinė protesto akcija, kurią organizavo ir realizavo grupė opozicinių visuomenininkų. Pateikiame piketo dalyvių rezoliucija bei akcijos video. *** 2014...
1943 m. sausio 31 d. naktį 64-osios armijos 38-osios motorizuotųjų šaulių brigados Raudonosios Armijos daliniai įsiveržė į universalinės parduotuvės pastatą Stalingrado centre, jį užblokuodami. Čia buvo Fridricho Pauliaus 6-osios armijos štabas. Pirmame ir trečiame aukštuose pasirodė baltos vėliavos. Nepaisydami vokiečio prašymo atiduoti ginklus, tarybiniai...
Video - konferencijos dalyviai 1. Jonas Kovalskis - teisininkas, visuomenės veikėjas, žmogaus teisių aktyvistas, straipsnių apie žmogaus teises Lietuvoje, tarptautinę teisę, spalvotųjų revoliucijų posttarybinėje erdvėje ir NATO plėtimosi į Rytus technologijas autorius. 2. Kristoferis Voiška, filosofas, publicistas, opozicionierius
2023 m. sausio 13 d. įvykęs sprogimas dujotiekyje prie Pasvalio, matyt, turės politinių pasekmių, nors apkaltinti „Petrovą ir Baširovą“ teroristine diversija Lietuvos valdžia vis dar nesiryžta. Sprogimo dujotiekyje priežastis – „nutrūkusi siūlė vieno iš vamzdžių sandūroje“. Apie tai žurnalistams paskelbė Lietuvos dujų tinklų operatorius...
Visi gedime sausio 13-osios aukų. Nekaltų žmonių kraujas, nesvarbu kieno pralietas, yra tragedija. Bet daugelis Lietuvos žmonių nežino visos tiesos apie sausio 13-ąją - jiems iki šiol buvo sakoma tik dalis tiesos. Romualdas Ozolas, tuometinis Ministrų Tarybos pirmininko pavaduotojas knygoje „Aušros raudoniai“ 171-ame puslapyje...

Antanui Sniečkui – 120

Prieš 120 metų, 1903 m. sausio 7 d., gimė Antanas Sniečkus - pirmasis Lietuvos komunistų partijos sekretorius ir faktiškas Tarybų Lietuvos vadovas 1940-1974 m. *** SNIEČKAUS LIETUVA (Pasisakymas A. Sniečkaus 110-jų metinių minėjime, Vilnius, 2013, sausio 5 d.)
2022 01 03 Valdžia žūtbūt siekia uždaryti Tarptautinį Geros Kaimynystės Forumą. Jezuitiškai parinkta ir lemiamo teisminio posėdžio data. Apie tai Erika Švenčionienė ir Kazimieras Juraitis https://youtu.be/Ic0V_H70VMg