Keturi komunarai

Prieš 94 metus buvo sušaudyti keturi komunarai. Po 1926 m. gruodį Lietuvoje įvykdyto karinio perversmo Smetonos režimas pradėjo vykdyti masines represijas, buvo suimta daugybė kairiosios opozicijos aktyvistų, ypač Lietuvos Komunistų partijos (LKP) narių, komjaunuolių, profsąjungų aktyvistų. Buvo suimti ir LKP lyderiai...
Kalėdos — tai svarbiausia religinė žiemos šventė. Lietuvoje, kur didžiausia dalis gyventojų save priskiria Romos katalikų bendruomenei, švenčiamos gruodžio 25-ąją dieną. Istorija Kalėdų šventės istorija prasideda nuo kūdikėlio Jėzaus Kristaus gimimo Betliejuje. Kristaus gimimo dienos pasirinkimas yra sutartinis, nes iš Evangelijose...
2020-aisiais žmonės labiausiai bijojo ne tik koronaviruso, žemos medicinos paslaugų kokybės, jų neprieinamumo ir gydymo įstaigų aplaidumo bei karantino apribojimų. Jie taip pat bijojo kylančių kainų, skurdo ir nedarbo, mažų ir vidutinių įmonių žlugimo ir bankroto, staigaus pajamų kritimo. Jie bijojo dėl savo vaikų...
Tęsiame istorinės tiesos problemoms paskirtas laidas: paskutinį kartą kalbėta apie tarpukario, taip vadinamą „smetoninę“ Lietuvą (1919-1940 m.), dabartinėje istoriografijoje vaizduojamą tariamu Lietuvos ir lietuvių tautos aukso amžiumi; tačiau susipažinimas su socialinėmis-ekonominėmis aiškiai parodo, kad toji Lietuva buvo agrarinis periferinio kapitalizmo kraštas, kurio pagrindinė paskirtis – teikti išteklius...
Lietuvos Seimas paskyrė dešiniosios koalicijos kandidatę Ingridą Šimonytę šalies ministre pirmininke. Nauja valdančioji komanda jau spėjo padaryti sau gėdos pasisakydama už visuotinį valstybinės nemokamos medicinos panaikinimą ir ketinimą patikėti tautos sveikatą rinkai. Tomis sąlygomis, kai visa Lietuva kovoja prieš koronaviruso antrąją bangą, „landsbergiečiai“ net neslepia, kad ketina...
Pirmadienį prie Prancūzijos ambasados Vilniuje vyko piketas. Lietuvos žmonės palaiko Prancūzijos žmones kovoje su valdžios teroru ir policijos smurtu. Kaip rašo france24, vien praėjusį savaitgalį Paryžiuje buvo areštuoti 142 žmonės, kurie priešinosi Visuotinės apsaugos įstatymui,...

Hibridinių laikų ideologija

Postmodernistinis pasaulis, kuriame mes šiandien gyvename, verčia spręsti hamletišką dilemą: arba žmonija galų gale susinaikins, arba judės link visuomenės panašios į komunizmą. Deja, kaip visada tokiose paribio situacijose, ryškėja ir „trečias sintetinis deformacijos kelias“ - žmogaus, kaip biosocialinės būtybės, performatavimas į kažkokį naują biotechnologinį padarą su visai...

Fridrichui Engelsui – 200

Prieš 200 metų, 1820 m. lapkričio 28 d., gimė iškilus filosofas, politikas, istorikas ir publicistas, socialines minties galiūnas, enciklopėdiško tipo asmenybė Friedrichas Engelsas. Jo tėvynė buvo Vokietija, didelę gyvenimo dalį jis praleido Anglijoje, o istorijoje jis amžinai išliks mąstytoju ir revoliucinio išnaudotojiško kapitalistinio pasaulio pertvarkymo šalininku -...
Baigėsi Seimo rinkimai, išėjo senasis (2016-2020 m.), atėjo naujasis (2020-2024 m.) Seimas; formuojama nauja TS-LKD, Liberalų sąjūdžio ir Laisvės partijos vyriausybė. K. Voiška ir M. Jonaitis pateikia naujos daugumos ir vyriausybes apžvalgas. Anot K. Voiškos, pagrindiniai jos programiniai akcentai (kurie matyti...
Kairiųjų nuotaikų augimas pasaulyje akivaizdus. Vis daugiau žmonių supranta, kad jų socialinių bėdų priežastis yra visuomeninė kapitalizmo santvarka. Gydytojai mėgsta pateikti hipotetinį pavyzdį, paaiškindami pacientui, kad būtina gydyti ligos priežastį, o ne jos simptomus. Jei, pavyzdžiui, į koją įstrigo drožlė, ir...