Persekiojimas prieš Lenkijos komunistų partiją tęsiasi. Planuojama, kad bus pradėtas teismo procesas prieš partijos laikraščio „Brzask“ redakcinės kolegijos narius./The persecution against the Communist Party of Poland continues. The trial against the members of the editorial board of the party's newspaper „Brzask” is scheduled to restart. ***Kvietimas imtis veiksmų...
Lietuvoje pasirodė pirmasis naujo laikraščio „Konservatorių Balsas“ numeris. Nuo šiol jis kas savaitę bus platinamas kartu su "Laisvu laikraščiu". Kaip teigiama, laikraštis „Konservatorių balsas“ kuriamas laisvų ir nepriklausomų konservatyvios minties internetinių informacijos platintojų pastangomis. Pagrindiniai „Konservatorių Balso“ autoriai, redaktoriai ir leidėjai - Vaidas Lekstutis (BukimeVieningi.lt), Audrius Nakas (ekspertai.eu),...
Per visą Astravo AE statybos laikotarpį visos Lietuvos valdžios griežtai pasisakė prieš Baltarusijoje statoma atomonę elektrinę, kaltino Minską "nesaugiais atominiais reaktoriais", kurie kelia "grėsmę" Lietuvai ir visam regionui.. Nors pats šis objektas išlaikė visus TATENA ir kitų specializuotų institucijų patikrinimus. Pralaimėjus statybų mūšį dabartinė...
Tęsiame istorinės tiesos problemoms paskirtas laidas: paskutinį kartą kalbėta apie tarpukario, taip vadinamą „smetoninę“ Lietuvą (1919-1940 m.), dabartinėje istoriografijoje vaizduojamą tariamu Lietuvos ir lietuvių tautos aukso amžiumi; tačiau susipažinimas su socialinėmis-ekonominėmis aiškiai parodo, kad toji Lietuva buvo agrarinis periferinio kapitalizmo kraštas, kurio pagrindinė paskirtis – teikti išteklius...
Peticija «Už teisę žinoti, kuo gi nusikalto Algirdas Paleckis/Петиция «За право знать, в чём же провинился Альгирдас Палецкис» *** Sutikčiau pasėdėti dar dešimtmetį - bet su sąlyga Rašydamas šias eilutes, esu suinteresuotas - ir to neslepiu. Kas norėtų...
Žiniasklaidoje jau buvo iškilęs klausimas dėl esveikata.lt sistemos, kurioje, kaip paaiškėjo, bet kas gali matyti pacientų duomenis. Ar kas nors pastebėjo, kaip apskritai nepastebimai mes toje sistemoje atsidūrėme? Tiesą pasakius, aš neatsimenu kokio nors referendumo ar apklausos, kurioje būčiau davęs sutikimą, kad kažkokioje esveikata.lt, sukurtoje nežinia kokių...
Mūsų kaimynai baltarusiai valstybiniame lygyje bei kitų kraštų darbo žmones pažymi 1917 m. Didžiosios Spalio Socialistinės revoliucijos metines / Наши соседи белорусы, а также трудящиеся других стран отмечают гоодовщину Великой Октябрьской Социалистической революции 1917 г. „1917 m. ruduo radikaliai pakeitė pasaulio istorijos eigą. Tai buvo naujos žmonijos raidos,...
Gerbiami Lietuvos gyventojaibei mūsų šalies svečiai! Visuomeninis judėjimas “Socialistų partija” sveikina visus su tarptautine darbo žmonių solidarumo švente, su gegužės 1-ąją! Tarptautinės darbininkų dienos ištakos siekia dar 1886 metus. 1886 m. gegužės 1-ąją Čikagos miesto policija buvo priversta...
Kristoferis Voiška pradeda nagrinėti paskutinėje laidoje ("Apie Tapino "Laisvės kelią", Baltarusiją ir istorinės tiesos problemą"; keltas istorinės tiesos problemas. Konkrečiai aptariamas klausimas - ar Lietuva tradiciškai priklauso Vakarų Europos pasauliui ir, be to, ar rusų tauta iš tikrųjų yra - kaip dabar vaizduojama - neva amžinas ir...

Putinas ir bolševikai

Putinas vėl apkaltino bolševikus dėl TSRS žlugimo. Koncerte, skirtame 7-osioms Krymo susijungimo su Rusija metinėms, Vladimiras Putinas teigė, kad Rusija yra pasirengusi gyventi draugiškai ir bendradarbiaudama su savo kaimynais, tačiau ji neleis panaudoti savo pačios „dosnių dovanų“ savo nenaudai. Rusijos Prezidentas sakė, kad „praėjusio...