Persekiojimas prieš Lenkijos komunistų partiją tęsiasi. Planuojama, kad bus pradėtas teismo procesas prieš partijos laikraščio „Brzask“ redakcinės kolegijos narius./The persecution against the Communist Party of Poland continues. The trial against the members of the editorial board of the party's newspaper „Brzask” is scheduled to restart. ***Kvietimas imtis veiksmų...
Lietuvoje pasirodė pirmasis naujo laikraščio „Konservatorių Balsas“ numeris. Nuo šiol jis kas savaitę bus platinamas kartu su "Laisvu laikraščiu". Kaip teigiama, laikraštis „Konservatorių balsas“ kuriamas laisvų ir nepriklausomų konservatyvios minties internetinių informacijos platintojų pastangomis. Pagrindiniai „Konservatorių Balso“ autoriai, redaktoriai ir leidėjai - Vaidas Lekstutis (BukimeVieningi.lt), Audrius Nakas (ekspertai.eu),...
Per visą Astravo AE statybos laikotarpį visos Lietuvos valdžios griežtai pasisakė prieš Baltarusijoje statoma atomonę elektrinę, kaltino Minską "nesaugiais atominiais reaktoriais", kurie kelia "grėsmę" Lietuvai ir visam regionui.. Nors pats šis objektas išlaikė visus TATENA ir kitų specializuotų institucijų patikrinimus. Pralaimėjus statybų mūšį dabartinė...
Tęsiame istorinės tiesos problemoms paskirtas laidas: paskutinį kartą kalbėta apie tarpukario, taip vadinamą „smetoninę“ Lietuvą (1919-1940 m.), dabartinėje istoriografijoje vaizduojamą tariamu Lietuvos ir lietuvių tautos aukso amžiumi; tačiau susipažinimas su socialinėmis-ekonominėmis aiškiai parodo, kad toji Lietuva buvo agrarinis periferinio kapitalizmo kraštas, kurio pagrindinė paskirtis – teikti išteklius...
Peticija «Už teisę žinoti, kuo gi nusikalto Algirdas Paleckis/Петиция «За право знать, в чём же провинился Альгирдас Палецкис» *** Sutikčiau pasėdėti dar dešimtmetį - bet su sąlyga Rašydamas šias eilutes, esu suinteresuotas - ir to neslepiu. Kas norėtų...
Žiniasklaidoje jau buvo iškilęs klausimas dėl esveikata.lt sistemos, kurioje, kaip paaiškėjo, bet kas gali matyti pacientų duomenis. Ar kas nors pastebėjo, kaip apskritai nepastebimai mes toje sistemoje atsidūrėme? Tiesą pasakius, aš neatsimenu kokio nors referendumo ar apklausos, kurioje būčiau davęs sutikimą, kad kažkokioje esveikata.lt, sukurtoje nežinia kokių...

Apie fašizmą Ukrainoje

Fašizmas užsienio politikoje šiandien yra įprasta JAV ir jų sąjungininkų praktika, tačiau mes puikiai žinome, kad valstybės užsienio politika negali būti atskirta nuo jos vidaus politikos. Todėl didžiausio imperialistinio plėšrūno – JAV ir NATO sąjungininkų – ekstremalią agresiją užsienio politikoje diktuoja vidinės priežastys, bendra kapitalizmo krizė ir...
TSRS darbo biržos egzistavo pirmaisiais Tarybų valdžios metais. Jos buvo proletarinės valstybės įrankis sistemingai kovoti su nedarbu - kapitalizmo palikimu. 1918 m. sausio 31 d. paskelbtu dekretu „Dėl darbo biržų“, pasirašytu V. I. Lenino, buvo likviduoti visi privatūs ir apmokami biurai bei įdarbinimo įstaigos...
1. Žinoma, liūdna, kad žmogus mirė, bet keista, kad dabar visi Vakarai dabar linksmai propaguoja įvairias sąmokslo teorijas, nors jo mirtis dar neištirta. 2. Putinui jo mirties tikrai nereikėjo, Navalnas turėjo praleisti kelius dešimtmečius kalėjime ir niekam politiškai negrasino. 3. Oficialiais...
Mūsų kaimynai baltarusiai valstybiniame lygyje bei kitų kraštų darbo žmones pažymi 1917 m. Didžiosios Spalio Socialistinės revoliucijos metines / Наши соседи белорусы, а также трудящиеся других стран отмечают гоодовщину Великой Октябрьской Социалистической революции 1917 г. „1917 m. ruduo radikaliai pakeitė pasaulio istorijos eigą. Tai buvo naujos žmonijos raidos,...