KAIP ĮSTOTI Į SP

Socialistų partija (Visuomeninis judėjimas)

PRAŠYMAS-ANKETA

Prašau priimti mane į SP. Su programinemis gairėmis ir įstatais esu susipažinęs (-usi), įsipareigoju jų laikytis ir vykdyti.

Pateikiu šiuos duomenis:

Vardas,pavardė………………………………………………………………………….

Pilietybė……………………………..asmens kodas………………………………..

Tautybė………………………………………………………………………………

Gyvenamoji vieta (adresas)……………………………………..…………

Tel………………..E-mail………………………………………………………..

Specialybė/Profesija ……………………………………………………………………………………………….

Ar priklausote kokioms nors politinėms partijoms (taip/ne)……………………………………………………

Teistumas(yra/nėra) ……………………………………………………………………………………………….

Data …………………….. Parašas ………………………………..

Nukopijuoti, užpildyti ir išsiusti el. paštu: 

pravlit2013@gmail.com