Dėl konflikto Ukrainoje

Jau mėnuo, kaip vasario 24 d. į Ukrainos teritoriją įžengė Rusijos Federacijos karinės pajėgos. Ir tai, kaip į jį bežiūrėtume – vis dėlto yra tiek regioninės, tiek pasaulinės-istorinės reikšmės įvykis, kurio teisingai nesupratęs, nesuprasi apskritai, kas vyksta dabarties pasaulyje. Taigi, šią temą privalu...
Teisingumo Aušros pareiškimas Kariniai veiksmai Ukrainoje turi dvi puses: paviršinę ir giluminę. Paviršiuje tai atrodo kaip „Rusijos invazija, jos ginkluotųjų pajėgų agresija prieš nepriklausomą Ukrainos valstybę“. Emocine ir psichologine prasme šis vaizdas ir eskaluojamas oficiozinėje žiniasklaidoje Lietuvoje, o taip pat tarptautinėje, kurioje jau kelis...
Kairiųjų pažiūrų politikai ir organizacijos ir toliau reiškia paramą Donbasui ir smerkia Vakarus bei NATO už provokuojančius veiksmus. Dėl cenzūros daugelyje pasaulio žiniasklaidos priemonių tai dažnai daroma per socialinius tinklus. *** Evo Moralesas, buvęs Bolivijos prezidentas, partijos „Judėjimas už socializmą» lyderis,...
Tai nėra karas su Ukraina. Tai konfrontacija su globalizmu kaip vientisu planetos reiškiniu. Tai konfrontacija visais lygmenimis - geopolitiniu ir ideologiniu. Rusija atmeta viską, kas susiję su globalizmu - vienpoliškumą, atlantizmą, viena vertus, ir liberalizmą, antitradiciją, technokratiją, vienu žodžiu, GREAT RESET, kita vertus. Akivaizdu,...

Ukrainos tragedija

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas paskelbė Ukrainoje karinę operaciją, kurios tikslas - apginti Donbaso Liaudies respublikas bei Ukrainos teritorijos denacifikavimas ir demilitarizavimas. Rusijos gynybos ministerija pareiškė, kad didelio tikslumo ginklais naikina Ukrainos karinę infrastruktūrą. Prieš tai vasario 21 d. V. Putinas pasirašė dekretus dėl Donecko ir Lugansko Liaudies...
Sausio pabaigoje įvyko 6-asis Baltarusijos Komunistų partijos Centro komiteto plenumas. Svarstytas klausimas: „Dėl Baltarusijos komunistų partijos dalyvavimo respublikiniame referendume dėl Baltarusijos Respublikos Konstitucijos pataisų ir papildymų priėmimo“. *** BKP CK pažymėjo, kad Baltarusijos komunistai atliko svarbų darbą pristatant pagrindinio įstatymo pataisas...
Kaip žinia, 2022 m. sausio 17-20 dienomis Lietuvos piliečių delegacija – visuomeninių organizacijų „Geros kaimynystės Forumas“ ir „Teisingumo Aušra“ nariai - lankėsi su draugišku vizitu Baltarusijoje. Minske vyko jos susitikimai su Baltarusijos Užsienio reikalų ministru, Baltarusijos parlamento vadovybe, kitais valdžios atstovais, diskusijos su opozicinių...
On the valuable experience of the great strikes and demonstrations of the working class and the people of Kazakhstan/О бесценном опыте, полученном в ходе крупных забастовок и выступлений рабочего класса и народа Казахстана *** On the valuable experience of the great...
Visuomeninio Judėjimo „Tesingumo Aušra“ pareiškimas Nuo 2020 m. rudens Lietuvoje valdanti konservatorių-liberalų koalicija užsienio politikos srityje per labai trumpą laiką spėjo iki pamatų sugriauti Lietuvos santykius su didžiausia šių laikų ekonomine supervalstybe Kinijos Liaudies Respublika. Kinija, „pasaulio fabrikas“, vysto naujo šilko...
Gerbiamieji, karas jau vyksta. Jis vyksta nuo 2020 metų pavasario. Subrendo jis daug seniau. Paprasčiausiai karštas karas neįmanomas dėl prasiskolinusių valstybių statuso ir atominio ginklo buvimo daugelyje konfliktinių valstybių arsenale. Gyvename įdomiausiame laikotarpyje modernios istorijos epochoje. Kapitalizmas mirė ir jį reikės kažkuo pakeisti. Infantilai...