Rinkimai Prancūzijoje

Prancūzijoje vyksta parlamentiniai rinkimai. Birželio 30 diena praėjo I turas. Kaip ir buvo prognozuojama, jos laimėjo M. Le Pen ir Ž. Bardelio vadovaujamas radikalių dešiniųjų „Nacionalinis susivienijimas“ (apie 33% balsų). Antrą vietą iškovojo L. Melanšono vedamas kairiųjų partijų aljansas „Naujas Liaudies frontas“ (apie 28%). E Makrono dešinieji centristai liko treti su 20 % rinkėjų balsų. Dar 10% surinko „Respublikonų partija“.

„Nacionalinis susivienijimas“ praktiškai padvigubino savo rezultatą paliginus su 2022 m. rinkimais. Rinkėjų aktyvumas siekė 66,7%., panašus aktyvumas paskutinį kartą buvo pastebėtas 2002 m., kai rinkimuose dalyvavo 64,4 % rinkėjų.

Paryžiuje, paskelbus preliminarius pirmojo turo rezultatus, kilo spontaniški protestai: į gatves išėjo tūkstančiai antifašistų ir kairiųjų aljanso šalininkų. Kai kurie protestuotojai daužė parduotuves ir kavines, apvertė ir degino šiukšliadėžes, tarp protestuotojų ir policijos buvo prasidėję susirėmimai.

Įdomiausia yra tai, kad dar nebaigus galutinai skaičiuoti balsų, E. Makronas jau pasiūlė pamiršti visus politinius ir ideologinius skirtumus ir skubiai suburti kairiųjų-dešinių-raudonųjų koaliciją – tol, kol , atseit M. Le Pen „fašistai“ neužgrobs valdžios.

Patys gi „fašistai“ jau formuoja savo koaliciją prieš „Melanšono komunistų“ valdžios užgrobimą. Dėl bendro „antifašistinio“ tikslo Melanšonas sutiko II rinkimų ture pašalinti kandidatus, kurie galėtų atimti balsus iš Makrono kandidatų.

Taigi, formuojasi tokia nuostabi konsolidacija ir bendrų veiksmų strategija dar nesenai buvusių “ mirtinų“ priešų. Tikras kapitalistinės demokratijos spektaklis, kuris išryškina 2 galimas „alternatyvas“:

– Arba dauguma Nacionalinėje Asamblėjoje sudarys į dar platesnis „antifašistų“ frontas, kuris palaikys karą ir artėjančio NATO viršūnių susitikimo sprendimus…

– Arba dauguma Nacionalinėje Asamblėjoje atiteks vis dėlto „fašistams“, kurie šiek tiek pamaištaus, bet galų gale irgi palaikys karą ir artėjančio NATO viršūnių susitikimo sprendimus.

Abu variantai visiškai tinka globalistiniam Prancūzijos kapitalui, ir ypač finansiniam sektoriui bei kariniam – pramoniniam kompleksui.

SP Infocentras