Spalio revoliucijai-105

Lapkričio 7 d., sueina 105 metai nuo Didžiosios Spalio socialistinės revoliucija Rusijoje pergalės. Šis socialinis lūžis pakeitė ne tik buvusios Rusijos imperijos tautų, bet ir viso pasaulio istorija. Spalio revoliucija – epochinės reikšmės įvykis, pradėjęs pirmąją socialistinių revoliucijų bangą, nuvertęs ligi tol viešpatavusias išnaudotojų...
Kinijos prezidentas Xi Jinpingas, kalbėdamas 2018 m. Didžiojoje liaudies susirinkimų salėje Pekine per Karlo Markso 200-ųjų gimimo metinių minėjimą, primiausia pareiškė: "Nepaisant didžiulių ir gilių pokyčių visuomenėje, Karlo Markso vardas gerbiamas visame pasaulyje, o jo teorija vis dar spinduliuoja ryškia tiesos šviesa."
Lietuvos pareigūnai mūsų teismuose vidutiniškai išteisinami kelis kartus dažniau nei paprasti šalies piliečiai. Taip pat pareigūnų atžvilgiu bylos dažniau nutraukiamos ir jiems daug mažesnė tikimybė, kad bus atimta laisvė. Tačiau norint visapusiškai suprasti situaciją, reikėtų kalbėti ne tik apie valdininkus, bet ir apskritai apie...
Kinijos vyriausiasis patarėjas politikos klausimais Wang Yangas rugpjūčio 23 d. susitiko su nauja Kinijos katalikų patriotinės asociacijos ir Kinijos Katalikų bažnyčios Vyskupų konferencijos vadovybe. Wangas, kuris taip pat yra Kinijos komunistų partijos (KKP) Centrinio Komiteto politinio biuro nuolatinio narys ir Kinijos liaudies politinės konsultacinės...
Liepos 28 d. Pekine Kinijos Komunistų partijos Сentro Komiteto iniciatyva surengtas Tarptautinis marksistinių partijų forumas. Jo darbe mišriu formatu dalyvavo daugiau nei 300 atstovų iš daugiau nei 100 marksistinių, kairiųjų politinių partijų ir politinių organizacijų iš daugiau nei 70 pasaulio šalių. Forumo tema –...
Dalinamės kolegų iš Kova.news išverstu ir įgarsintu dokumentiniu filmu. Apie moksląprieš kurį išsijuosdami kovoja visi sisteminininkai bei apsimetėliai opozicionieriai.Tačiausmalsūs protai visada turi pasidomėti tuo ką draudžia valdančiųjų mažumų parazitai. https://youtu.be/j1-fzCVpt24
K. Markso (1818-1883) ir F. Engelso (1820-1895) formacijų teorija yra gerai žinoma, tarybiniuose socialiniuose moksluose tai buvo abėcėlinis postulatas, kaip ir tai, kad Didžioji Spalio revoliucija paženklino visuomenės perėjimą nuo kapitalistinės formacijos prie komunistinės ir pirmosios jos fazės - socializmo. Socialinė - ekonominė formacija...

Ideologija arba mirtis

Vertėjo komentaras: Tęsiantis kariniams veiksmams Ukrainoje, kaip niekad anksčiau išryškėja tikroji, giluminė konfrontacija tarp Rusijos ir „kolektyvinių Vakarų“. O tai mažų mažiausiai reiškia naują, XXI amžiaus, šaltąjį karą. Šiame kontekste, Rusija neabejotinai sudaro pagrindinę kliūtį globalistų, taigi – blogio, tamsos jėgų galutiniam įsiviešpatavimui pasaulyje. Bet, skirtingai nei...
Kinijos komunistinio jaunimo sąjungos šimtmetis tapo svarbiu ir reikšmingu įvykiu šalies gyvenime. Su 1922 m. gegužės 5 d. – organizacijos įkūrimo diena – siejamas šventinių renginių kompleksas tęsėsi kelias dienas ir baigėsi gegužės 10 d. iškilmingu susirinkimu, vykusiu Liaudies Asamblėjos rūmų didžiojoje salėje Pekine.
Kilus bet kokiam rimtesniam kariniam konfliktui kairiųjų tarpe visada atsiranda pagunda vertinti jį arba iš abstraktaus pacifizmo pozicijų, arba kaip grynai tarp-imperialistinių „razborkių“ reiškinį. Tokį požiūrį galima suprasti, kadangi nėra nieko baisiau už karą, o kita vertus - marksizmo istorijoje gerai žinoma socialinė II -jo Internacionalo vadų...