Prieš 175 metus, 1848 m. vasario 21 d., buvo paskelbtas pirmasis „Komunistų partijos manifesto“ leidimas, kurį 2-ojo «Komunistų sąjungos» suvažiavimo pavedimu parašė Karlas Marksas ir Fridrichas Engelsas. Kubos laikraštis „Granma“ paskelbė šiai istorinei datai skirtą straipsnį. *** „KOMUNISTINIS MANIFESTAS. TIKĖJIMAS, KURIS...
Marius Jonaitis ir Konstantinas Gorškovas aptaria svarbius marksistinės teorijos ir metodologijos klausimus bei šių dienų aktualijas Dialektinė logika: Įvadas ir pirmosios kategorijos https://youtu.be/RENEM-iqQ6Q *** V.I. Leninas „Ką daryti?“ (opieji mūsų judėjimo klausimai)

Leninas ir karas

Visus, kurie šiandien imasi teisti Leniną, vienija absoliutus jo mokymo prasmės nesuvokimas, ypač karo ir taikos klausimu. Lenino šiandien mažai kas skaito (nors dabar, atsižvelgiant į situaciją pasaulio ekonomikoje, yra pats laikas). Pabandykime pačiu primityviausiu lygmeniu, suvedus į keletą punktų, išdėstyti jo požiūrio į aukščiau suformuluotą klausimą...

Istorinis susitikimas

Prieš 180 metų, 1842 m. lapkričio 16 d., Kelne, laikraščio „Rheinische Zeitung“ („Reino laikraštis“) biure įvyko pirmasis asmeninis šio laikraščio vyriausiojo redaktoriaus, 24 metų filosofijos daktaro Karlas Marksas su 22 metų Friedrichu Engelsu, kuris buvo mieste pakeliui iš Berlyno į Mančesterį. Pastarasis Anglijos pramoninėje sostinėje dirbo tarnautoju...

Spalio revoliucijai-105

Lapkričio 7 d., sueina 105 metai nuo Didžiosios Spalio socialistinės revoliucija Rusijoje pergalės. Šis socialinis lūžis pakeitė ne tik buvusios Rusijos imperijos tautų, bet ir viso pasaulio istorija. Spalio revoliucija – epochinės reikšmės įvykis, pradėjęs pirmąją socialistinių revoliucijų bangą, nuvertęs ligi tol viešpatavusias išnaudotojų...
Kinijos prezidentas Xi Jinpingas, kalbėdamas 2018 m. Didžiojoje liaudies susirinkimų salėje Pekine per Karlo Markso 200-ųjų gimimo metinių minėjimą, primiausia pareiškė: "Nepaisant didžiulių ir gilių pokyčių visuomenėje, Karlo Markso vardas gerbiamas visame pasaulyje, o jo teorija vis dar spinduliuoja ryškia tiesos šviesa."
Lietuvos pareigūnai mūsų teismuose vidutiniškai išteisinami kelis kartus dažniau nei paprasti šalies piliečiai. Taip pat pareigūnų atžvilgiu bylos dažniau nutraukiamos ir jiems daug mažesnė tikimybė, kad bus atimta laisvė. Tačiau norint visapusiškai suprasti situaciją, reikėtų kalbėti ne tik apie valdininkus, bet ir apskritai apie...
Kinijos vyriausiasis patarėjas politikos klausimais Wang Yangas rugpjūčio 23 d. susitiko su nauja Kinijos katalikų patriotinės asociacijos ir Kinijos Katalikų bažnyčios Vyskupų konferencijos vadovybe. Wangas, kuris taip pat yra Kinijos komunistų partijos (KKP) Centrinio Komiteto politinio biuro nuolatinio narys ir Kinijos liaudies politinės konsultacinės...
Liepos 28 d. Pekine Kinijos Komunistų partijos Сentro Komiteto iniciatyva surengtas Tarptautinis marksistinių partijų forumas. Jo darbe mišriu formatu dalyvavo daugiau nei 300 atstovų iš daugiau nei 100 marksistinių, kairiųjų politinių partijų ir politinių organizacijų iš daugiau nei 70 pasaulio šalių. Forumo tema –...
Dalinamės kolegų iš Kova.news išverstu ir įgarsintu dokumentiniu filmu. Apie moksląprieš kurį išsijuosdami kovoja visi sisteminininkai bei apsimetėliai opozicionieriai.Tačiausmalsūs protai visada turi pasidomėti tuo ką draudžia valdančiųjų mažumų parazitai. https://youtu.be/j1-fzCVpt24