Dvi Danijos komunistų partijos – Danijos komunistų partija (DKP) ir Danijos Komunistų partija Danijoje (KPiD) – paskelbė apie savo susijungimą po 30 metų išsiskyrimo. Dviejų komunistų partijų susivienijimas įvyks rugsėjo 3 d. „Remiantis kolektyvine dalyvavimo darbo judėjime ir klasių kovoje patirtimi, abi partijos vėl...
Konstantinas Gorškovas atsiliepė į diskusiją apie tai kokios politinės jėgos reiktų Lietuvai. Jis buitiniais pavyzdžiais bei paprasta kalba parodė kas yra negerai ir kaip reiktų judėti pirmyn. https://youtu.be/zbYttMr52Lo
1. Nėra adekvataus pasaulio ir visuomenės pažinimo be mokslinės metodologijos. 2. Nėra mokslinės metodologijos be marksizmo, tai yra pirmiausia be dialektinio materializmo arba materialistinės dialektikos. 3.Nėra materialistinės dialektikos ar/ir dialektinio materializmo be politinės ekonomijos ir vystymosi teorijos. 4....
Austrijos Komunistų partija rinkimuose Zalcburgo federalinėje žemėje užėmė ketvirtą vietą – tai geriausias šios politinės jėgos rodiklis nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos. Pagal balsavimo rezultatus komunistai pateko į valstijos parlamentą, surinkę 11,7% balsų, o Zalcburgo mieste rinkėjų simpatijos komunistams pasirodė dar didesnės – 21,8%.
Marius Jonaitis ir Konstantinas Gorškovas aptaria 1938 metais parašyta knygelė, kuri pilnai supažindina su marksistinę filosofiją - Dialektiniu ir istoriniu materializmu. Dialektinis materializmas – filosofinė sistema, viena iš marksistinės teorijos sudėtinių dalių, jos filosofinis pagrindas. Dialektinio materializmo išeities taškas yra tai, kad objektyviai egzistuoja...

Valstybė ir revoliucija

Teorija. V. I. Leninas „Valstybė ir revoliucija“ Paskaitoje/diskusijoje aptariamas fundamentalus marksizmo teorijos kūrinys - „Valstybė ir revoliucija“. Jos metu atskleidžiama valstybės atsiradimo priežastis, prigimtis ir galimos formos. Buržuazinė valstybė, buržuazinė diktatūra, proletariato diktatūra bei tolimesnis visuomenės vystymasis. Kertinės temos sąvokos: „Valstybė – prievartos aparatas...
Prieš 175 metus, 1848 m. vasario 21 d., buvo paskelbtas pirmasis „Komunistų partijos manifesto“ leidimas, kurį 2-ojo «Komunistų sąjungos» suvažiavimo pavedimu parašė Karlas Marksas ir Fridrichas Engelsas. Kubos laikraštis „Granma“ paskelbė šiai istorinei datai skirtą straipsnį. *** „KOMUNISTINIS MANIFESTAS. TIKĖJIMAS, KURIS...
Marius Jonaitis ir Konstantinas Gorškovas aptaria svarbius marksistinės teorijos ir metodologijos klausimus bei šių dienų aktualijas Dialektinė logika: Įvadas ir pirmosios kategorijos https://youtu.be/RENEM-iqQ6Q *** V.I. Leninas „Ką daryti?“ (opieji mūsų judėjimo klausimai)

Leninas ir karas

Visus, kurie šiandien imasi teisti Leniną, vienija absoliutus jo mokymo prasmės nesuvokimas, ypač karo ir taikos klausimu. Lenino šiandien mažai kas skaito (nors dabar, atsižvelgiant į situaciją pasaulio ekonomikoje, yra pats laikas). Pabandykime pačiu primityviausiu lygmeniu, suvedus į keletą punktų, išdėstyti jo požiūrio į aukščiau suformuluotą klausimą...

Istorinis susitikimas

Prieš 180 metų, 1842 m. lapkričio 16 d., Kelne, laikraščio „Rheinische Zeitung“ („Reino laikraštis“) biure įvyko pirmasis asmeninis šio laikraščio vyriausiojo redaktoriaus, 24 metų filosofijos daktaro Karlas Marksas su 22 metų Friedrichu Engelsu, kuris buvo mieste pakeliui iš Berlyno į Mančesterį. Pastarasis Anglijos pramoninėje sostinėje dirbo tarnautoju...