Dalinamės kolegų iš Kova.news išverstu ir įgarsintu dokumentiniu filmu. Apie moksląprieš kurį išsijuosdami kovoja visi sisteminininkai bei apsimetėliai opozicionieriai.Tačiausmalsūs protai visada turi pasidomėti tuo ką draudžia valdančiųjų mažumų parazitai. https://youtu.be/j1-fzCVpt24
K. Markso (1818-1883) ir F. Engelso (1820-1895) formacijų teorija yra gerai žinoma, tarybiniuose socialiniuose moksluose tai buvo abėcėlinis postulatas, kaip ir tai, kad Didžioji Spalio revoliucija paženklino visuomenės perėjimą nuo kapitalistinės formacijos prie komunistinės ir pirmosios jos fazės - socializmo. Socialinė - ekonominė formacija...

Ideologija arba mirtis

Vertėjo komentaras: Tęsiantis kariniams veiksmams Ukrainoje, kaip niekad anksčiau išryškėja tikroji, giluminė konfrontacija tarp Rusijos ir „kolektyvinių Vakarų“. O tai mažų mažiausiai reiškia naują, XXI amžiaus, šaltąjį karą. Šiame kontekste, Rusija neabejotinai sudaro pagrindinę kliūtį globalistų, taigi – blogio, tamsos jėgų galutiniam įsiviešpatavimui pasaulyje. Bet, skirtingai nei...
Kinijos komunistinio jaunimo sąjungos šimtmetis tapo svarbiu ir reikšmingu įvykiu šalies gyvenime. Su 1922 m. gegužės 5 d. – organizacijos įkūrimo diena – siejamas šventinių renginių kompleksas tęsėsi kelias dienas ir baigėsi gegužės 10 d. iškilmingu susirinkimu, vykusiu Liaudies Asamblėjos rūmų didžiojoje salėje Pekine.
Kilus bet kokiam rimtesniam kariniam konfliktui kairiųjų tarpe visada atsiranda pagunda vertinti jį arba iš abstraktaus pacifizmo pozicijų, arba kaip grynai tarp-imperialistinių „razborkių“ reiškinį. Tokį požiūrį galima suprasti, kadangi nėra nieko baisiau už karą, o kita vertus - marksizmo istorijoje gerai žinoma socialinė II -jo Internacionalo vadų...

Skaitmeninė politekonomija

„Skaitmeninėje politekonomijoje“ aš aprašiau logiką, kaip veikia šiuolaikinis skaitmeninis kapitalas. Dėl technologinių ypatybių skaitmeninio kapitalo gamybos procese vartojamoji vertė atsiskiria nuo vertės, o ši kuriama tol, kol kuriama naujovė. Todėl platforma gali egzistuoti tik tol, kol jinai plinta. Šitai galima padaryti keturiais būdais: 1) užvaldant naujas ekonomikos...
Atsiranda vis daugiau žmonių, norinčių priešintis viešpataujančiai neteisybei: tiek karantininiam psichozui ir jo socialiniams padariniams, tiek vadinamosioms „Vakarų vertybėms“ ir antižmogiškai valdžios politikai apskritai. Masinį suaktyvėjimą ypač paskatino paskutinius pusantrų metų besitęsianti koronos „pandemija“. Ir tai yra sveikintina. Vis dėlto, dauguma šių naujųjų kovotojų...
Vokietijos politikės iš Kairiųjų partijos Saros Wagenknecht žvaigždė Vokietijos politinėje padangėje sužibėjo 2014 m. birželio 4 d., kai ji pasakė savo kalbą, Bundestage, kurioje apkaltino Vokietijos kanclerę Angelą Merkel ir visą Europos Sąjungą dėl palaikimo politikos nacistinės Ukrainos atžvilgiu bei ES lyderių rusofobijos. ***
Valdančiąją klasę įsiutino naujųjų proletarų mitinge naudota holokausto simbolika. Buvo priekaištaujama esą jie nesupranta holokausto tragedijos, todėl neturi moralinės / intelektualinės teisės ja naudotis. Ypač buvo miela matyti prie moralizuojančio choro prisijungusius kairiuosius intelektualus. (Dievaži nesuprantu kuriuo galu jie yra kairieji... Lietuvos kairiesiems intelektualams iki kairiosios minties...
Įvairaus plauko dešinieji sisteminai ir nesisteminiai Lietuvos politikai, ypač V. Radžvilo vadovaujamo „Nacionalinio susivienijimo“ atstovai visą laiką bando suplakti į vieną ideologinį kokteilį neoliberalizmą ir neokomunizmą, sujungti į vieną „leftistinę“ visumą marksizmą ir liberalizmą, pripaišant šiam „grėsmingam mišiniui“ visas įmanomas ir neįmanomas blogybes: ir vaivorykštinį genderizmą, ir...