Leninas: žmogus ir epocha

Balandžio 22 d. minime mąstytojo, revoliucionieriaus ir Tarybų Sąjungos įkūrėjo, Vladimiro Iljičiaus Uljanovo (Lenino) 154 -jį gimtadienį.

Vieni jį myli, kiti nekenčia, niekina. Bet faktas kaip blynas: Leninas – viena nedaugelio iš tiesų epochinio masto asmenybių. Visas XX amžiaus, geruoju ar piktuoju – neatsiejamas nuo Lenino darbų ir idėjų, nuo lenininio palikimo apskritai, o ypač – Tarybų valstybės ir apie ją susibūrusio tarptautinio komunistinio judėjimo. Tuo pačiu, XXI amžiaus pasaulis, kuriame šiandien gyvename – tiesioginis TSRS ir komunizmo iširimo rezultatas.

Tai yra, ir daugianacionalinės supervalstybės išardymas, ir masinės „prichvatizacijos“ Rytuose, ir socialdemokratinių „gerovės valstybių“ nuosmukis Vakaruose yra tiesiogiai susijusios su įvykusiu atsisakymu nuo Lenino idėjų ir kadaise jo iškelto kapitalizmui alternatyvaus vystymosi kelio. Bet juk Leninas gyveno prieš ištisą šimtmetį…

Tai kame jo aktualumas mūsų šiandienai? Štai tai ir pamėginsime išsiaiškinti, paskirdami Leninui, jo darbams ir idėjoms atskirą laidų-paskaitų ciklą.

Visų pirma, bendrais bruožais susipažindami su pačiu Leninu – žmogumi ir jo gyventąja epocha, XIX-XX amžių sąndūra Rusijoje ir pasaulyje.

Apie tai – ši „Tiesos keliu“ laida.