Su gegužės 1-ąją, su darbo žmonių švente!

Gerbiami Lietuvos gyventojai bei mūsų šalies svečiai!

Sveikiname visus su tarptautine darbo žmonių solidarumo švente, su gegužės 1-ąją! Tarptautinės darbininkų dienos ištakos siekia dar 1886 metus. 1886 m. gegužės 1-ąją Čikagos miesto policija buvo priversta malšinti darbininkų demonstraciją, kurios metu darbininkai reikalavo sutrumpinti darbo laiką iki 8 valandų per dieną.

Šiandien mes – socialistai reikalaujame sutrumpinti darbo savaitę iki 4 darbo dienų arba įvesti 6 valandų darbo dieną.. Minimalus darbuotojų darbo užmokestis turi būti ne mažesnis kaip ES narių vidurkis. Pagrindinis mūsų strateginis tikslas yra grąžinti darbo žmonėms tai, kas jiems priklauso – gamybos priemones: įmones, žemes, bankus. Tada jos priklausys ne mažumai, ne ponams, o daugumai, darbo žmonėms. Tada dirbantieji per savo atstovus valdys įmones, o valstybė planingai tvarkys ūkį, siekdama gerovės visiems, o ne tik ponams. Tuo pačiu reikia valstybės prioritetų gamybai, smulkiam bei vidutiniam verslui, o ne valdantiems Lietuvą užsienio bankams, vietiniam kolaboruojančiam stambiam bei transnacionaliniam Vašingtono ir Briuselio kapitalui.

Klasikinį, modernistinį kapitalizmą šiandien keičia postmodernistinis postkapitalizmas, globaliu „skaitmeniniu konclageriu“ paremta transnacionalinių korporacijų liberal-fašistinio tipo diktatūra bei jos kurstomi hibridiniai karai. Kapitalistinės politinės sistemos išsigimė į absoliučią autokratiją. Buržuazinis elitas prarado ryšį su laisvės bei humanizmo liaudiškomis ir tautinėmis vertybėmis ir tradicijomis. Kapitalistiniai globalistai sukūrė pasaulinę ištisų šalių ir tautų apiplėšimo sistemą, vykdo agresijas prieš kitas šalis, kišasi į jų vidaus reikalus, privatizuoja jų valstybinį suverenitetą, rengia „spalvotas revoliucijas“, kuria ir palaiko įvairias teroristines grupuotes.

Dabartinės globalinės geopolitinės priešpriešos sąlygomis kairiosios idėjos įgyja naują aktualumą, nes tik jos gali tapti alternatyva atšliaužiančiam kosmopolitiniam nacizmui.

Su tarptautine darbo žmonių diena, su gegužės 1-ąją, draugai! Pavasariškos ir kovingos nuotaikos visiems!

SP Infocentras