Su Pergale! Su Gegužės 9-ąją!

Nuoširdžiai sveikiname dar gyvenančius kartu su mumis Didžiojo Tėvynės karo veteranus,jų šeimas, visus Lietuvos žmones Didžiosios Pergalės 79-ųjų metinių proga.

Daug aukų pareikalavo ši Pergalė. TSRS liaudis per karą neteko 27 milijonų gyvybių. Karo metais Lietuvos teritorijoje naciai ir jų vietiniai talkininkai pražudė 700000 gyvybių. Tokio masto ir intensyvumo žudynių Lietuva niekada nebuvo patyrusi.

Tarybų Lietuvos liaudis kartu su kitomis tautomis irgi dalyvavo vieno iš žiauriausių pasaulio režimų–vokiškojo fašizmo – sutriuškinime ir turi teisę bei pareigą tinkamai pažymėti šią svarbią Pergalės datą.

Pasaulyje ir Lietuvoje yra jėgų, kurios šiandien bando perrašyti istoriją, ją falsifikuoti, sukeisti vietomis aukas ir budelius. Daugiausiai falsifikuojama istorija, susijusi su Antruoju pasauliniu karu. Istorija perrašoma pagal principą: jei faktas nepatogus – jo nebuvo, o jei reikiamo fakto nebuvo – jis išgalvojamas.

Tai baigiasi tuo, kad auga karta, kuri nežino istorinės tiesos. Ukrainoje dalis šios prarastos kartos jau realizuoja nacistinę ideologiją praktikoje. Deja, kaip rodo pastarieji įvykiai – fašizmas 1945 metais buvo sutriuškintas, bet nesunaikintas. Todėl kovos su jo estafetę reikia perimti ir neleisti atgimti nacizmui.

Dabartinis Lietuvos politinis elitas, skleidžiantis JAV spec-tarnybų sukurta propagandinė erezija apie TSRS kaip tautų kalėjimą, apie vienodai nusikalstamus Stalino ir Hitlerio totalitarinius režimus ir vienos blogio imperijos pergalė prieš kitą, faktiškai pozicionuoja save kaip ideologinė priešingos karinės pusės paveldėtoja.

Oficioziniai mūsų šalies politikai artėjant pergalės datai vis virkauja apie tai, kad 1945 metų gegužės 9-oji neatnešė Lietuvai laisvės. Matyt, jie pageidautų, kad „laisvę“ Lietuvai būtų atnešusi nacistinė Vokietija. Dabar dar ir vokiečių kariuomenė pasikvietė į Lietuvą.

Didžiosios Tarybinės liaudies Pergalės prieš fašizmą faktas laikui bėgant įgauna vis didesnė egzistencinę esmę bei prasmę ir būtent todėl ji iš visų pusių atakuojama, siekiant diskredituoti ir pati Pergalės įvykį, ir tą socialinę-ekonominę santvarką, kurios dėka ji buvo pasiekta.

Bet istorine prasme įvairiausių falsifikatorių pastangos bergždžios. Tiesa ir teisingumas galų gale nugalės. Dabartinėmis sąlygomis Pergalės dienos minėjimas tampa naujojo mentalinio pasipriešinimo judėjimo simboliu.

Tai buvo ir lieka istorinė Pergalė, išgelbėjusi Lietuvą ir pasaulį nuo žūties. Be šios Pergalės nebūtų ir Lietuvos.

Amžina šlovė gyviems, žuvusiems ir be žinios dingusiems tarybiniams kariams, išvadavusiems Europą nuofašizmo!

Linkime visiems sveikatos ir šventiškos pavasariškos nuotaikos!

SU PERGALE!

SP Infocewntras