Sausio 21-ąją sukanka 100 metų nuo mokslininko, filosofo-marksisto, revoliucionieriaus, didžiojo politiko ir pagrindinio Tarybinės valstybės kūrėjo Vladimiro Iljičiaus Lenino mirties. Tokio masto asmenybė kaip V. I. Leninas atsiranda ne be priežasties. Leninas pasaulio istorijoje pasirodė lemtingiausiu ir dramatiškiausiu civilizacijos raidos laikotarpiu. Būtent anuo laikotarpiu,...
Dabartiniam Ispanijos ministrui pirmininkui Pedro Sánčesui buvo suteikta galimybė likti savo poste dar vienai kadencijai po to, kai Ispanijos socialistų darbininkų partija (PSOE) ketvirtadienį užsitikrino Katalonijos kairiosios partijos „Junts už Catalunya“ palaikymą suformuoti kairiojo sparno vyriausybę. Į koalicinį susitarimą įtrauktas ir punktas dėl amnestijos...
Dėl Europos Komunistinės Iniciatyvos (EKI) veiklos nutraukimo EKI Sekretoriato pranešimas spaudai 2023 m. rugsėjo 9 d. telekonferencijos formatu įvyko plenarinis Europos Komunistinės iniciatyvos (EKI) partijų posėdis, kuriame buvo aptarta pastaruoju metu EKI susidariusi probleminė situacija prasidėjus imperialistiniam karui Ukrainoje.
Marksizmas nelaiko istorinių įvykių eigos tam tikrų valstybių vadovų ar tiesiog įtakingų asmenybių savavališkų sprendimų rezultatu, o istoriją laiko išimtinai klasių kovos rezultatu ir dėl to žlunga bei pakyla arba išnyksta bei atsiranda ištisi socialiniai sluoksniai. Asmenybės vaidmuo šiame procese pripažįstamas, bet tikrai nelaikomas...
Dvi Danijos komunistų partijos – Danijos komunistų partija (DKP) ir Danijos Komunistų partija Danijoje (KPiD) – paskelbė apie savo susijungimą po 30 metų išsiskyrimo. Dviejų komunistų partijų susivienijimas įvyks rugsėjo 3 d. „Remiantis kolektyvine dalyvavimo darbo judėjime ir klasių kovoje patirtimi, abi partijos vėl...
Konstantinas Gorškovas atsiliepė į diskusiją apie tai kokios politinės jėgos reiktų Lietuvai. Jis buitiniais pavyzdžiais bei paprasta kalba parodė kas yra negerai ir kaip reiktų judėti pirmyn. https://youtu.be/zbYttMr52Lo
1. Nėra adekvataus pasaulio ir visuomenės pažinimo be mokslinės metodologijos. 2. Nėra mokslinės metodologijos be marksizmo, tai yra pirmiausia be dialektinio materializmo arba materialistinės dialektikos. 3.Nėra materialistinės dialektikos ar/ir dialektinio materializmo be politinės ekonomijos ir vystymosi teorijos. 4....
Austrijos Komunistų partija rinkimuose Zalcburgo federalinėje žemėje užėmė ketvirtą vietą – tai geriausias šios politinės jėgos rodiklis nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos. Pagal balsavimo rezultatus komunistai pateko į valstijos parlamentą, surinkę 11,7% balsų, o Zalcburgo mieste rinkėjų simpatijos komunistams pasirodė dar didesnės – 21,8%.
Marius Jonaitis ir Konstantinas Gorškovas aptaria 1938 metais parašyta knygelė, kuri pilnai supažindina su marksistinę filosofiją - Dialektiniu ir istoriniu materializmu. Dialektinis materializmas – filosofinė sistema, viena iš marksistinės teorijos sudėtinių dalių, jos filosofinis pagrindas. Dialektinio materializmo išeities taškas yra tai, kad objektyviai egzistuoja...

Valstybė ir revoliucija

Teorija. V. I. Leninas „Valstybė ir revoliucija“ Paskaitoje/diskusijoje aptariamas fundamentalus marksizmo teorijos kūrinys - „Valstybė ir revoliucija“. Jos metu atskleidžiama valstybės atsiradimo priežastis, prigimtis ir galimos formos. Buržuazinė valstybė, buržuazinė diktatūra, proletariato diktatūra bei tolimesnis visuomenės vystymasis. Kertinės temos sąvokos: „Valstybė – prievartos aparatas...