Visus esminius modernių laikų pokyčius objektyviai lemia produktyvūs pasaulio mokslinės ir technologinės revoliucijos laimėjimai XX a. Antrojoje pusėje. Vykstant šiai didelei gamybinei-pramoninei revoliucijai, kapitalistinis gamybos būdas visiškai išnaudojo visas savo konstruktyvias galimybes ir natūraliai pateko į istorinį negrįžtamo jo egzistavimo nutraukimo etapą, nes kapitalo monopolizavimas pasiekė maksimalų...
Dvi tautos, 70 metų gyvenusios taikiai Tarybų Sąjungos sudėtyje bei kurdamos naujos neišnaudotojiškos visuomenės pamatus, šiandien vėl atsidūrė ant didelio karo slenksčio. Žaizda, atsivėrusi dviejų tautų santykiuose po TSRS žlugimo, pastaraisiais dešimtmečiais dar labiau „deformavosi“, ką įrodo konfliktai Kalnų Karabacho regione dėl dviejų šalių...
2020 m. Šnobelio premija, kuri yra alternatyvi parodija garsiam tarptautiniam apdovanojimui - Nobelio premijai, buvo skirta devynių valstybių: JAV, Rusijos, Baltarusijos, Turkmėnistano, Didžiosios Britanijos, Indijos, Brazilijos, Meksikos ir Turkijos vadovams. Laureatų paskelbimo ceremonija vyko JAV Harvardo universitete. Paprastai Šnobelio premija skiriama...
Kviečiame dalyvauti artimiausiame virtualiame pikete „Stop Kubos blokadai“/Приглашаем вас принять участие в ближайшем виртуальном пикете «Стоп блокаде Кубы»/We invite you to take part in the nearest virtual picket "Stop the blockade of Cuba" *** Brangus draugai! Kviečiame dalyvauti...

Navalnas ir „skripaliada“

Žinote, kokia buvo pirmoji mano reakcija, kai aš tai perskaičiau. Ar jie negalėtų sugalvoti patikimesnės pasakos? Vokietijos vyriausybė teigia, kad atlikus biologinių Rusijos opozicijos veikėjo Aleksejaus Navalano meginių analizę, nustatė, neva, jis yra apnuodytas „Novičok“ grupės reagentais. Apie tai...
Kurios šalies „bananai“ teisingi ir demokratiški, o kurios - diktatoriški ir neteisingi? Štai koks kyla klausimas stebint pastaruosius įvykius. Kodėl kai vienoje šalyje protestuotojus pašventina lazdomis ar ašarinėmis dujomis nekyla jokio triukšmo, o kai kitoje - pasaulinio mąsto įvykis? Lenkija:

TSRS išgelbėjo žmoniją

Lenkijos užsienio reikalų ministras Jacekas Čaputovičius pripažino Tarybų Sąjungos pagrindinį vaidmenį Nacistinės Vokietijos nugalėjime. Tuo pačiu metu Čaputovičius eilinį kartą apkaltino Maskvą Molotovo-Ribentropo pakto pasirašymu. Tuo tarpu Tarybų Sąjungos ir Trečiojo Reicho nepuolimo sutartis tapo lemtingu Hitlerio armijos sumušimo faktoriumi. Be šios situacinės sutarties...
Sekmadienį Baltarusijoje vyko prezidento rinkimai. Paskelbus pirmuosius duomenis, pagal kuriuos rinkimus užtikrintai laimėjo dabartinis Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka (apie 80% rinkėjų balsų) Minske ir kituose Baltarusijos vietovėse kilo opozicijos organizuoti ir koordinuojami iš užsienio per socialinius tinklus (pirmiausia iš Lenkijos ir Čekijos) protestai. Internetas užpildytas įvairiais „feikais“...
Panašu, kad falsifikuodama istoriją oficiozinė lietuviška propaganda, į kurią jau senokai išvirto mūsų šalies žurnalistika, sėkia vis naujų „profesionalaus meistriškumo“ viršūnių. Ypač tai pasakytina apie Antrojo pasaulinio karo laikotarpį, kai konjuktūriškai iškraipomi arba nutylimi visiems gerai žinomi faktai. Šios propagandas dėka išvaduotajai paverčiami okupantais,...
Neseniai Vilniuje įvykusi eisena Jungtinėse Valstijose vykstantiems protestams palaikyti jau spėjo iššaukti daug prieštaringų reakcijų: liberalai džiaugiasi į ją susirinkusiu „vakarietiško“ nusistatymo jaunimu, tuo tarpu visokie nesisteminiai ir antisisteminiai veikėjai pastarąjį kritikuoja, įžvelgdami čia Sorošo leteną. Ir...