Kinija keičia pasaulio vystymąsi socializmo naudai

Uhanėje – Hubėjaus provincijos administraciniame centre – vyko Tarptautinė konferencija apie šiuolaikinę Kinijos komunistų partijos istoriją. Joje dalyvavo daugiau nei 200 svečių iš 28 Azijos, Afrikos, Europos ir Lotynų Amerikos šalių. Per kelis konferencijos renginius visų užsienio delegacijų vadovai turėjo galimybę pasisakyti ir pristatyti savo partijų poziciją.

Rusijos komunistų delegacijai vadovaujantis Rusijos Federacijos komunistų partijos pirmininko pavaduotojas D. Novikovas savo kalboje pažymėjo, kad «kaip savo laiku Tarybų Sąjunga, taip ir šiandien Kinijos Liaudies Respublika keičia pasaulio vystymąsi socializmo naudai».

«Kinijos sėkmė yra svarbi visoms šalims ir tautoms. Pasaulis dinamiškai keičiasi. Žemė aiškiai slysta iš po kojų senstančiam hegemonui. Naujieji valdžios centrai vis drąsiau deklaruoja savo teisėtus interesus. Kinijos modernizacijos modelis, atsižvelgiant į bendrą gėrį, turės vis didesnę įtaką pasaulio istorijos eigai“, – pabrėžė D. Novikovas.

Savo ruožtu, KKP Centrinio komiteto atstovas pažymėjo, kad vadovaujant Si Jinpingui ir Kinijos komunistų partijai, KLR modernizacija skirta suteikti galingą postūmį pasaulio vystymuisi. Kartu KPK yra pasirengusi intensyvinti keitimąsi patirtimi su politinėmis partijomis visame pasaulyje, gerbti ir remti visų šalių tautų savarankišką vystymosi kelių pasirinkimą.

SP Infocentras