Naujos pasaulio tvarkos principai ir Palestinos/Izraelio problemos sprendimas

Naujos pasaulio tvarkos principai

V/ Putinas savo kalboje Valdoje įvardijo šešis principus, kurių Rusija siekia tarptautiniuose santykiuose:

  1. atviras, tarpusavyje susijęs pasaulis, kuriame niekas nestatys kliūčių žmonių bendravimui ir jų savirealizacijai;
  2. pasaulio įvairovę, kuri turėtų būti ne tik išsaugota, bet ir tapti visuotinio vystymosi pagrindu;
  3. maksimalus reprezentatyvumas – niekas neturi teisės valdyti pasaulio už kitus ar kitų vardu;
  4. visuotinis saugumas ir ilgalaikė taika, pagrįsta visų interesais;
  5. teisingumas visiems, kiekvienam turėtų būti sudaryta galimybė naudotis šiuolaikinės plėtros privalumais;
  6. lygybė: niekas nebėra pasirengęs paklusti, priklausyti nuo turtingesnių ar stipresnių.

Šiuose principuose stebina tai, kad savo šalyje sukūręs taip vadinamos oligarchinės-kapitalistinės diktatūros vertikalė, V. Putinas tarptautinių santykių srityje siūlo kone socialistinės demokratijos modelį.

***

Palestinos ir Izraelio problemos sprendimas

Artimuosiuose Rytuose siaučiančio karo fone Rusijos prezidento ir Irako ministro pirmininko derybose Maskvoje spalio 10 d. Vladimiras Putinas 3 punktais aiškiai išdėstė Palestinos ir Izraelio problemos priežastis ir galimą sprendimą:

  • Norint išspręsti Palestinos ir Izraelio konfliktą, būtina įgyvendinti JT Saugumo Tarybos sprendimus dėl nepriklausomos suverenios Palestinos valstybės sukūrimo.
  • Staigi padėties Artimuosiuose Rytuose eskalaciją – yra aiškus JAV politikos nesėkmės pavyzdys.
  • JAV bandė monopolizuoti sureguliavimo sprendimus Artimuosiuose Rytuose ir nesirūpino rasti visiems priimtinų kompromisų.

SP Infocentras