Izraelio komunistai apie 2023 m. karo pradžią

Izraelio komunistų partija (MAKI) ir Demokratinis taikos ir lygybės frontas (HADASH):

Fašistinės dešiniosios vyriausybės nusikaltimai siekiant įamžinti okupaciją veda į regioninį karą, kuris turi būti sustabdytas.

Net ir tokiomis sunkiomis dienomis, kaip šiandien, kartojame ir išreiškiame nedviprasmišką smerkimą dėl bet kokios žalos nekaltiems civiliams gyventojams ir raginame juos evakuoti iš kraujo praliejimo zonos. Reiškiame užuojautą visoms okupacijos aukų šeimoms – arabams ir žydams.

MAKI ir HADASH laiko dešiniąją fašistinę vyriausybę visiškai atsakinga už staigų ir pavojingą eskalaciją, įvykusią pastarosiomis valandomis ir nusinešusią daug nekaltų piliečių gyvybių.

Pasibaigus šokiruojančiai savaitei, kai naujakuriai siautėjo okupuotose teritorijose, globojami savo vyriausybės, išniekino Al-Aksos mečetę ir sukėlė dar vieną pogromą Huvare, šį rytą pabudome nuo itin rimto eskalavimo, kuris sukretė visą regioną. isibegėja pavojingas regioninis karas, kurį dešinioji vyriausybė kursto nuo pat pirmosios savo gyvavimo dienos.

Šios dienos įvykiai rodo pavojingą kryptį, prie kurios atvedė šalį kuriai Netanyahu vyriausybė. Tai dar kartą parodo, kad nėra būdo valdyti ar išspręsti konflikto karinėmis priemonėmis – yra tik vienas sprendimas: siekti nutraukti okupaciją ir pripažinti teisėtus Palestinos žmonių reikalavimus bei teises.

Nutraukti okupaciją ir sukurti teisingą taiką yra ypatingi ir bendri dviejų tautų interesai.

MAKI ir HADASH išreiškia didelį susirūpinimą dėl to, kad Netanyahu vyriausybė pasinaudojo pastarojo meto įvykiais siekdama kerštingo išpuolio prieš Gazos Ruožą ir ragina tarptautinę bendruomenę bei regiono šalis nedelsiant įsikišti, kad nutildytų karo būgnus ir imtųsi politinių veiksmų karop sustabdimui.

MAKI ir HADASH perspėja dėl keršto veiksmų prieš Izraelio arabų piliečius, ypač mišrių Negevo miestų ir kaimų gyventojus, kurie jau sumokėjo didelę kainą dėl to, kad valstybė nepaisė jų gyvybės ir reikiamos infrastruktūros jų bendruomenėse plėtojimo.

Šioje tikrovėje protingų Izraelio jėgų, tiek arabų, tiek žydų, pareiga yra garsiai ir aiškiai reikšti balsą prieš bet kokius bandymus kurstyti neapikanta. Būtina skatinti bendrus veiksmus, o tai reiškia norą skatinti normalų gyvenimą be okupacijos, diskriminacijos ir pranašumo – gyvenimą taikoje, lygybėje ir tiesoje.

Visų šalių proletarai, vienykitės!

Šaltinis:https://maki-org-il.translate.goog/מקיוחדשפשעיממשלתהימיןמוביליםלמל/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru