Putino interviu su Karlsonu sukelia keistą jausmą

Viena vertus, žinoma, karinės informacijos požiūriu tai yra proveržis. Tačiau kodėl šis proveržis buvo panaudotas tik tam, kad pateisintume ir patikintume priešą, kad mes norime tik taikos (o ne pergalės!), apie kurią oficialiai pranešame, nes šis klausimas priklauso (dėmesio!) ne nuo mūsų, o nuo JAV, t.y. nuo priešo?

Kodėl šis Karlsono surengtas proveržis nebuvo panaudotas puolimui – mūsų pasaulio padėties vizijai, vertybių paaiškinimui, raginimui, kaip ir tikėtasi, „visai progresyviai žmonijai“ susivienyti prieš bendrą priešą – kylantį nacizmą, naująjį militarizmą ir kt.

Kita vertus… aišku, kad šis interviu buvo skirtas ne mums, bet vis tiek ir mes išgirdome. Pažeminimo jausmas neapleidžia. Mūsų valstybės vadovas iš esmės pasakė, kad viskas, ko jis nori, yra susitaikyti ir susidraugauti su mūsų priešu. Kartu jis supratingai ir beveik pritariamai kalbėjo, kad TSRS žlugimą įvykdė jos vadovybė turėdama tą patį tikslą – sudaryti taiką ir susidraugauti su tuometiniu mūsų priešu, kuris „atsitiktinai“ buvo tie patys Vakarai kaip ir šiandien. Ir dar kartą pasakė, kad pats siekė įtempti Rusiją į NATO – organizaciją, sukurtą prieš TSRS, tai yra iš esmės antirusišką. Jis taip pat išsamiai aprašė, kaip jau Specialios karinės operacijos metu bandė sudaryti taiką su Ukraina, tačiau „dėl JAV pozicijos“ tai nepasiteisino. Visa tai girdėti buvo nejauku.

Nes tarptautinėje arenoje Rusija yra Putinas, o Putinas demonstruoja silpnumą ir švelnumą. Ar tai reiškia, kad Rusija silpna? Taigi, ar Rusija pasiruošusi pasilenkti?

Žinoma, galima sakyti, kad visa tai yra asmeninė prezidento Putino nuomonė, kurią jis išsakė pokalbyje su Amerikos piliečiais (o ne su mumis), norėdamas parodyti jiems savo meilę taikai. Galbūt tai tiesa. Tačiau vis dar visuotinai priimta, kad valstybės vadovo pareiškimus jis daro savo vadovaujamos šalies vardu, o ne jis asmeniškai kaip privatus asmuo. Tada išeina, kad visa tai buvo pasakyta tarsi nuo mūsų?

Žinoma, mes neatstovaujame visai šaliai, bet tikrai žinome, kad didžioji tarybinių žmonių dauguma nesiekė susitaikymo ir draugystės su Vakarais TSRS žlugimo kaina. Esame visiškai įsitikinę, kad didžioji dauguma Rusijos piliečių nesutinka siekti susitaikymo ir draugystės su Vakarais pralaimėjimo Specialiojoje karinėje operacijoje, nuolaidų Vakarams ar Rusijos žlugimo kaina.

Kad ir ką sakytume, interviu paliko silpnumo demonstravimo įspūdį. Niekada negali demonstruoti silpnumo, ypač Vakarams – tai žinome iš istorijos. Tada kodėl tai buvo padaryta? Vargu ar buvo verta pasmerkti Rusijos piliečius tokiam pažeminimui dėl trumpalaikio nuolaidžiavimo Amerikos piliečiams. Ar prezidentas Putinas pamiršo, kaip Vakarai elgiasi, kai jaučia Jūsų silpnumą ?

SP Infocentro vertimas

Šaltinis: https://t.me/regnum_na