Per visą Astravo AE statybos laikotarpį visos Lietuvos valdžios griežtai pasisakė prieš Baltarusijoje statoma atomonę elektrinę, kaltino Minską "nesaugiais atominiais reaktoriais", kurie kelia "grėsmę" Lietuvai ir visam regionui.. Nors pats šis objektas išlaikė visus TATENA ir kitų specializuotų institucijų patikrinimus. Pralaimėjus statybų mūšį dabartinė...
Pareigūnas baigė pasakoti ir laukė jaunojo kolegos reakcijos. "Teisinė valstybė", - šyptelėjo šis. Baigė puotauti, jie abu geros nuotaikos grįžo į darbą. Jų laukė dideli darbai./Работник умолк, ожидая, какая будет реакция его молодого сослуживца. „Правовое государство“ - ухмыльнулся тот. Пообедав, они в хорошем настроении вернулись на работу. Их ждали...
Šiaulių apygardos teismas pripažino opozicinį politiką Algirdą Paleckį kaltu taip vadinamoje „šnipinėjimo“ Rusijai byloje ir skyrė jam šešerius metus laisvės atėmimo. Motyvuojant savo sprendimą teisėja N. Matuzevičienė perskaitė ištisą „špionišką“ romaną, kuriame buvo apstu abstrakčių teiginių (susitikinėjo, važinėjo, dalyvavo, domėjosi, suformulavo užduotį, ketino perduoti,...
Vilniuje įvyko Visuomeninio Judėjimo „Socialistų partija“ suvažiavimas. Suvažiavimo dalyviai diskutavo dėl dabartinės situacijos pasaulyje ir Lietuvoje bei apsvarstė ir patvirtino svarbius SP tolimesnei veiklai dokumentus. Buvo priimti SP Statutas ir Veiksmų programa, pagal kurią organizacijos veikla suvesta į 10 projektinių krypčių, sudarant taip galimybę kiekvienam Judėjimo nariui užsiimti...

Sistema atakuoja

Susidūrusi su realiomis ir nestandartinėmis problemomis (nelegali migracija, nesibaigianti pandemija, pasipriešinimo iš apačios suaktyvėjimas, vidiniai nesutarimai, kainų augimas, geopolitiniai iššūkiai bei kt.) ir pradžioje akivaizdžiai pasimetusi ir užėmusi aklos gynybos poziciją, sistema pagaliau ryžosi pereiti į ataką. Spectarnybų jėgos panaudojimas prie Rūdninkų poligono,...
Lietuvoje yra gajus lyderio kultas. Ypač politikoje yra akivaizdus daugelio žmonių troškimas vienokio ar kitokio Mesijo pasirodymo, kuris išspręstu visas negeroves ir kurtų vien tik gėrį. Kuris būtų intelektualus, veiklus, labai padorus ir toks tyras, jog net nesinaudotų tualetu (čia, žinoma, sarkazmas).
Praėjo jau trys dešimtmečiai nuo tų lemtingų įvykių, kai Sąjūdis iškėlė Lietuvos atgimimo ir nepriklausomybės vėliavą. Dabartinis jaunimas sužino apie tuos laikus iš mokyklinių vadovėlių ir tėvų pasakojimų, iš knygų, interneto ar televizijos laidų. Tie gi žmonės, kurie buvo anuometinių įvykių dalyviais ir liudininkais, tikriausia dar atsimena, kaip...
Pasitikrinti, ar esi rusų agentas, gali pagal 1 taisyklę: 1. RUSAI PUOLA! O likusios 4: 2. Žiūrėti taisyklę nr.1. 3. žiūrėti taisyklę Nr.1. 4. Žiūrėti taisyklę Nr.1. 5. Žiūrėti taisyklę Nr.1. Jeigu sąžiningai vadovausiesi šiomis taisyklėmis – mes nugalėsim! Be to, kaip sakė Lietuvos demokratijos patriarchas, "kas galėtų paneigti,...

Didžiajai Pergalei- 75

Visuomeninio judėjimo „Socialistų partija“ pareiškimasDidžiajai Pergalei prieš fašizmą sukanka 75 metai. Kaip mus moko istorija ir dialektika nebūna amžinų pergalių ir amžinų pralaimėjimų. Ir šiais laikais, kai įvairiose Europos regionuose atgimsta nacizmas, mes suvokiame kad Pergalę reikia ginti kiekvieną dieną ir visuose lygmenyse, ir globaliniu ir individualiu mastu....
Su Pergalės diena! Nuoširdžiai sveikiname Didžiojo Tėvynės karo veteranus,jų šeimas, visus Lietuvos žmones Didžiosios Pergalės 73-ųjų metinių proga. Sunkus buvo kelias į Pergalę. Daug aukų pareikalavo ji. Bet visiems laikams ji buvo ir lieka istorinė pergalė, išgelbėjusi mūsų šalį ir pasaulį nuo žūties. Be šios...