Laisvoje ir demokratinėje Lietuvoje žaibiškais tempais ir neregėtais mastais plinta „nauja sena“ praktika - visuotinas skundimas, pasmerkimas, atsiribojimas bei kvietimai nutraukti bendradarbiavimą ir uždrausti „nepatikrintos ir šmeižikiškos informacijos skleidimą visuomenėje“ bei „propagandinius išpuolius prieš Lietuvą“.  Tokių „išpuolių“ autoriai kalami prie „gėdos stulpo“ ir paskelbiami „naudingais Putino idiotais“. Kita...
Nacionalinė švietimo, sveikatos ir sąjungininkų darbuotojų profesinė sąjunga ketina surengti plataus masto streiką. Profesinė sąjunga reikalauja didesnių atlyginimų valstybės tarnautojams ir visų darbuotojų aprūpinima tinkamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis. Didžiausios valstybės tarnautojų profesinės sąjungos, vienijančios 240 tūkstančių narių, streikas prasidės artimiausiomis dienomis.

Lietuva ir pasaulis #2

https://youtu.be/ZXVrwCS1M2g
Ką tik skambiausiomis fanfaromis nuskambėjus Lietuvos 100-mečio iškilmėms, su visomis buržuazinio elito bei jo aptarnaujančiojo personalo atstovų prakalbomis, netruko ateiti ir kita, ne mažiau svarbi oficiozo šventė – 1990-ųjų kovo 11-osios 28-metis. Diena bus sutikta eilės valdiškų renginių bei fašistuojančių nacionalistų eisenos, bendram fone iš Santariškių palatos skambant šios...
Lietuvoje ženkliai padaugėjo įvairių socialinio protesto akcijų skaičius ir mastai. Jeigu prieš kurį laiką aktyviai protestavo tik medikai, tai dabar į protestinį judėjimą jungiasi neabejingipiliečiai, pasisakantys prieš galiojančią vaikų teisių apsaugos tvarką, mokytojai, kurie nepatenkinti savo darbo sąlygomis ir naujai įvesta etatinio apmokėjimo sistema, „Achemos“ darbininkai, miškų...
Matant, kas vyksta Lietuvoje, tylėti gali tik tas, kuris visiškai nesupranta kas vyksta. Tie, kurie supranta ir tyli, taip pat yra viso to sąjungininkai ir bendrininkai. Yra ir dar viena grupė – įbaugintieji.Tie, kurie mato ir supranta, kad žodžio laisvę Lietuvoje kontroliuoja oligarchiniai klanai ir Sorošo gaujai tarnaujantys asmenys,...

Mentalinis smegenų karantinas

Žmonės nebesugeba arba tiesiog nebenori racionaliai ir logiškai mąstyti, remtis faktais ir moksliniais apibendrinimais savo pasisakymuose ir samprotavimuose. Jie jau atprato savarankiškai analizuoti ir vertinti visuomeninius procesus bei reiškinius. Jiems gyvenimui pilnai pakanka paviršutiniškos ir dažnokai konspirologinės bei „feikinės“ informacijos. Kapitalizmas atnešė į Lietuvą ir kitas postsocialistines...

JAV komunisto viešnagė

Lietuvoje viešėjo JAV komunistas R. Kordonskis (R. Kordonsky). Jis yra JAV Komunistų partijos Centro komiteto ir kartu Masačusetso valstijos sostinės - Bostono miesto savivaldos narys. Komunistų partija – tai frakcija JAV Komunistinės partijos sudėtyje, kuri vadovaujasi marksizmo – leninizmo ideologija ir laikosi radikalių kairuoliškų pozicijų amerikoniško kapitalizmo bei imperialistinės...
Spaudoje rašyta, kad antrasis įtariamasis taip vadinamoje „šnipinėjimo“ byloje – verslininkas Deimantas Bertauskas – jau paleistas į laisvę. O juk byla ta pati, įtarimai tie patys. Peršasi išvada, kad D. Bertauskas galimai palūžo ir ėmė kolabruoti su organais. Jis „atidirbo“, matyt, ir jie paleido šį molį namo, prieš tai...
Praėjo jau trys dešimtmečiai nuo tų lemtingų įvykių, kai Sąjūdis iškėlė Lietuvos atgimimo ir nepriklausomybės vėliavą. Dabartinis jaunimas sužino apie tuos laikus iš mokyklinių vadovėlių ir tėvų pasakojimų, iš knygų, interneto ar televizijos laidų. Tie gi žmonės, kurie buvo anuometinių įvykių dalyviais ir liudininkais, tikriausia dar atsimena, kaip...