2018 metų ruduo itin reikšmingas Lietuvos kairiųjų, marksistinių, socialistinių ir komunistinių pažiūrų žmonėms. Jie žymi istorines savo krašto datas. Sukanka 100 metų Lietuvos Komunistų partijai (įkurta 2018 m. spalio 3 d.) ir 100 metu V. Mickevičiaus - Kapsuko vyriausybės dekretu (2018 m. gruodžio 8 d.) įsteigtai Lietuvos Tarybų Socialistinei Respublikai. Pastaroji...
Rugsėjo 10 d. mitingas parodė, kad, deja, Šeimų Sąjūdis arba išsikvėpė, arba galutinai pasuko įprastų mūsų politinėje padangėje keliu, pateikimo į Seimą per naują politini darinį keliu. Ir reikalas ne tik tame, kad į mitingą susirinko mažiau žmonių nei į ankstesnius Šeimų Sąjūdžio renginius (prie to ženkliai...

Putinas ir bolševikai

Putinas vėl apkaltino bolševikus dėl TSRS žlugimo. Koncerte, skirtame 7-osioms Krymo susijungimo su Rusija metinėms, Vladimiras Putinas teigė, kad Rusija yra pasirengusi gyventi draugiškai ir bendradarbiaudama su savo kaimynais, tačiau ji neleis panaudoti savo pačios „dosnių dovanų“ savo nenaudai. Rusijos Prezidentas sakė, kad „praėjusio...

Lietuva ir pasaulis #2

https://youtu.be/ZXVrwCS1M2g

Maksimui Gorkiui – 150

1868-ųjų metų kovo 28-ą dieną Nižnij Novgorode gimė Aleksejus Maksimovičius Peškovas, geriau žinomas kaip Maksimas Gorkis – tarybinis rusų rašytojas, socialistinio realizmo literatūroje pradininkas ir politinis veikėjas. Mirė 1936-ųjų birželio 14-ą. Skaitykime Maksimo Gorkio raštus! Maksimas Gorkis – vienas žymiausių rusų rašytojų, socialistinio realizmo kūrėjas, tarybinės literatūros pradininkas,...
Pasibaigė pirmasis 2019 m. Lietuvos prezidento rinkimų etapas. Jį laimėjo ir pateko į antrą rinkiminį turą I. Šimonytė ir G. Nausėda, kurie pagal išankstinius duomenis surinko atitinkamai 31,13 % ir 30,95 % dalyvavusių rinkimuose rinkėjų balsų. Abu jie yra stambaus tarptautinio kapitalo kandidatai ir...
Komunistų ir darbininkų partijos yra atsakingos prieš mūsų tautas. Mes esame čia! Mes esame kovos priešakyje, kad galėtume nedelsdami imtis visų reikiamų priemonių, kad apsaugotume sveikatą ir apsaugotume darbininkų klasės bei liaudies sluoksnių teises visur! Mes nuoširdžiai dėkojame gydytojams, slaugytojams, ligoninės ir sveikatos padalinių personalui, kurie...
Po 1926 m. gruodį Lietuvoje įvykdyto karinio perversmo Lietuvos prezidentu buvo paskelbtas tautininkų lyderis A. Smetona. Jo isakymu kariškiai ir slaptosios tarnybos pradėjo vykdyti masines represijas, suimta daugybė kairiosios opozicijos aktyvistų, ypač Lietuvos Komunistų partijos (LKP) narių, komjaunuolių, profsąjungų aktyvistų. Buvo suimti LKP lyderiai - Karolis Požela, Kazys...
Visi gedime sausio 13-osios aukų. Nekaltų žmonių kraujas, nesvarbu kieno pralietas, yra tragedija. Bet daugelis Lietuvos žmonių nežino visos tiesos apie sausio 13-ąją - jiems iki šiol buvo sakoma tik dalis tiesos. Romualdas Ozolas, tuometinis Ministrų Tarybos pirmininko pavaduotojas knygoje „Aušros raudoniai“ 171-ame puslapyje...
Rusijos Federacijos Komunistų partijos Centro komiteto pirmininko pirmasis pavaduotojas Jurijus Afoninas atkreipė dėmesį į ideologinę nepavykusio maišto platformą, kurią privačios karinės įmonės „Vagner“ vadovas E. Prigožinas suformulavo ne viename vaizdo įraše išplatintame prieš pat jo maištą. *** Šiose įrašuose E. Prigožinas...