2019 metų gegužės 9-ąją į Antakalnio kapines Vilniuje plūdo gėlėmis nešini žmonės. Ceremoniale dalyvavo ir Visuomeninio judėjimo „Socialistų partija“ delegacija, kuri padėjo gėlių vainiką kritusiems tarybiniams kariams. Jaunimas iškėlė jau tapusį tradiciniu plakatą su užrašu „Tegyvuoja pergalė prieš fašizmą“. Taip pat buvo surengta akcija „Nemirtingasis pulkas“, kuri...
Kol visuomenė susikibusi žutbūtinėje kovoje už vaivorykštę, jos įprasminimą ir naudojimą arba nenaudojimą viešojoje erdvėje, tol patyliukais, arba nevisai patyliukais, mums krausto kišenes. Nuo šių metų liepos pirmos dienos Lietuvoje brangs elektra ir dujos taip vadinamiems namų ūkiams.Su pabrangimu nesiterliota bei užsimota iš peties:...
Baigėsi Seimo rinkimai, išėjo senasis (2016-2020 m.), atėjo naujasis (2020-2024 m.) Seimas; formuojama nauja TS-LKD, Liberalų sąjūdžio ir Laisvės partijos vyriausybė. K. Voiška ir M. Jonaitis pateikia naujos daugumos ir vyriausybes apžvalgas. Anot K. Voiškos, pagrindiniai jos programiniai akcentai (kurie matyti...

Mirė Juozas Jermalavičius

Maskvoje mirė Juozas Jermalavičius - tikras intelektualas, mokslininkas, komunistas. Tikras Tarybų Sąjungos ir savo mažosios tėvynės – Lietuvos patriotas. Juozas Jermalavičius gimė 1940 m. vasario 4 d. valstiečių šeimoje pietryčių Lietuvoje, Varėnos krašte. Jis baigė Vilniaus universiteto istorijos-filologijos fakultetą (1959-1964) ir buvo paskirtas į...

Atminties piketas

Sausio 16 d. grupė neabejingų Lietuvos piliečių susirinko prie LR Seimo į nedidelį atminties piketą. Buvo prisiminti 2009 m. sausio 16 d. įvykiai, kai anuometinė konservatorių ir liberalų valdžia žiauriai išvaikė taikų Lietuvos žmonių socialinio protesto mitingą, neproporcingai panaudodama spec-priemones: ašarines dujas, gumines kulkas bei kitką.Buvo sužeisti 34 žmones, virš...
Per pastarąjį laikotarpį apskundžiau kelis prokurorės draudimus. Pavyko - nuo šiol šioks toks palengvėjimas bus: 1 kartą per mėnesį 1-3 mano šeimos nariai galės iki 3 valandų bendrauti su manimi patalpoje prie staliuko. Nors tai labai mažai, bet kažkokia pažanga. Atrodo, leis ir skambučius jiems, bet laukiu patikslinimo. Na...

Pagerbti Keturi komunarai

Trečiadienį, gruodžio 27-ąją, būrys SLF(m) narių bei rėmėjų susirinko Kauno Aukštųjų Šančių karių kapinėse jose palaidotų Keturių komunarų - Lietuvos komunistų partijos (LKP) vadovų – K. Požėlos, J. Greifenbergerio, K. Giedrio ir R. Čarno – mirties 91-osioms metinėms paminėti. Kaip žinia, po 1926 m. gruodžio 17-ają įvykusio karinio perversmo...
Draugijos „Už Istorinę Tiesą“ Manifestas 2019 m. vasara buvo įkurta neformali visuomeninė Draugija „Už Istorinę Tiesą“. Ji įkurta birželio 22 d. grupės Lietuvos aktyvistų kelionės į Eržvilką metu, kai buvo pagerbti žuvę pirmomis karo dienomis tarybiniai ...
Rugpjūčio 15-ąją vadinamųjų "nesistemininkų" sluoksnius apskriejo žinia: Antanas Kandrotas-"Celofanas" pasiskelbė įkūręs partiją, pavadinimu "Mes Lietuva". Netruko ši žinia pasiekti ir "sisteminius" žiniasklaidos kanalus, kuriuose pažymima, kad kol kas apie tokios partijos registravimą Teisingumo ministerija žinių negavo. Ir kas gi tai per partija? Akivaizdu, kad...
Ankščiau jau minėjome, kad grupė jaunų Lietuvos marksistų pradėjo leisti kairiosios minties laikraštį „Kova“. Trečiame numeryje galima rasti straipsnius tokiomis temomis: - 6 valandų darbo diena; - Profsąjungos būtinumas darbo žmogui; - Skurdo likvidavimas Kinijoje; - Pasaulinė dirbančiųjų kova; - Pasaulyje kas 11 sekundžių žūsta po darbuotoją; - Lietuvos...