Lietuvoje už įsitikinimus ir savo nuomonės reiškimą galima patekti į kalėjimą

Artėja atomazga politinėje teisminėje byloje, kuri tęsiasi jau gerą pusmetį. Aktyvus Lietuvos piliečiai Ž. Razminas, O. Titarenko bei G. Grabauskas VSD iniciatyva teisiami už tai, kad žodžiu ir raštu pasisakė prieš euro įvedimą Lietuvoje ir NATO karinių padalinių dislokavimą šalies teritorijoje.

VSD įžvelgė jų platintuose lapeliuose bei rengiamuose akcijose „antivalstybinės veikos“ pažymius.

Dar 2015 metų kovo 19 dieną Lietuvos valdžios specialiosios tarnybos atliko kratas Klaipėdos, Vilniaus, Kauno, Šiaulių regionuose gyvenančių teisiamų bei kitų opoziciškai nusiteikusių asmenų namuose, kurių metu surastos, atseit, „nusikalstamos ir ativalstybines “ prieš NATO ir EURO nukreiptos proklamacijos, knygos apie sveiką gyvenimo būdą, socialistinio ir antinacistinio pobūdžio literatūra bei smulkaus kalibro pistoletas, kurį mūsų šalyje galima įsigyti be jokio leidimo ir registracijos. Tai ir tapo politinio teisminio maratono pretekstu.

Lietuvos teismai jau ne pirmą kartą teisia žmones už jų pilietinę poziciją, už savo nuomonės reiškimą. 2010 metais Lietuvos Seimas faktiškai įteisino politines represijas prieš kitaminčius priimdamas liūdnai pagarsėjusi LR Baudžiamojo Kodekso1702 straipsnį,kuriuo buvo kriminalizuojamas laisvas žodis ir mintis.

Neseniai tas pats Klaipėdos apygardos teismas, kuriame vyksta ir šis teisminis procesas, nuteisė už viešai išsakyta savo nuomonę žinomą visuomenininką Vaidą Lekstutį. Dar ankščiau Vilniuje vyko garsusis A. Paleckio teisminis procesas. O viskas prasidėjo dar 1990 metais, kai buvo uždrausta Lietuvos Komunistų partijos veikla, persekiojami ir nuteisti „raudonieji profesoriai“ – M. Burokevičius, J. Jermalavičius, J. Kulelis bei jų bendražygiai.

Šį kartą Klaipėdos apygardos teisme prokurorė Edita Mikalainienė pasiūlė teisiamiesiems sekančias bausmes: Ž.Razminui 3,5 metų nelaisvė lygtinai, O. Titorenkai 90 parų arešto. G.Grabauskui 10 000 eurų bauda,

Štai tokia yra nepriklausomos Lietuvos „demokratija“ – veidmainiškumo ir dvigubų standartų karalistė. Deja, kapitalistinėje visuomenėje tai neišvengiamas dalykas.Pacifistiškai bei patriotiškai nusiteikė kitaminčiai kaltinami „antikonstitucine veikla“, nors LR Konstitucija garantuoja žodžio bei nuomones laisve ir draudžia steigti Lietuvos teritorijoje užsienio karines bazes. Prisiminkime ir tai, kad sprendimas dėl stojimo į agresyvų NATO karinį bloką ir Euro įvedimo buvo priimtas be jokio LR piliečių nuomonės išryškinimo, nors vėlgi Konstitucijos 9 straipsnis skelbia, kad „Svarbiausi Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu“.

SLF (m) infocentras