Rasos laiškas Vladimirui

Lietuvos patriotai gavo žinomos Landsbergio „ginklanešės“ ir konservatorių „kulkosvaidininkės, europarlamentarės Rasos slapto laiško totalitarinės ir teroristinės Rusijos diktatoriui kopiją. Laiškas buvo parašytas iškart po Krymo prisijungimo prie Rusijos. Taigi, tai istorinis reliktas. Laiškas užregistruotas ir saugomas Rusijos prezidento administracijos archyve (registracijos data – 2015 m. balandžio 1 d.) ir yra Rusijos Federacijos paslaptis. Bet patriotų rankos ilgos.

Laiške rašoma: „Gerbiamas Vladimirai, visu pirma nuoširdžiai sveikinu Jus ir visą Rusijos liaudį su Krymo prisijungimu prie Jūsų valdomos šalies. Tai istorinis įvykis, kuri galima prilyginti tik Žalgirio mūšiui, kuriame bendros lietuvių, rusų, baltarusių, ukrainiečiu ir Krymo totorių pajėgos sutriuškino anuometinį „NATO“ -Vakarų barbarus – kryžiuočius. Rusijos galios stiprėjimas verčia mane gyliai permąstyti visą savo gyvenimą ir atgailauti dėl kurstomos Lietuvoje rusofobijos. Noriu nuoširdžiai prisipažinti, kad visada buvau slapta Rusijos gerbėja. Net ir mano vardas – Rasa, kildinamas iš Jūsų šalies (Naša Raša) istorinio pavadinimo.

Aš ir mano draugai konservatoriai bei mūsų geri bičiuliai socdemai sėkmingai privatizavome Tarybų Sąjungos Lietuvoje pastatytas gamyklas ir tokiu būdu užsidirbom savo milijonus. Sau ir savo artimiesiems mes pastatėme gražiausiose Lietuvos paežerėse bei pamiškėse didingas pilis ir dvarus. Mes pardavėme buvusius tarybinius laivus Klaipėdoje ir nusipirkom sau prašmatnias jachtas. Per-parduodami Jūsų teikiama nafta, gamtines dujas ir metalą mes atidarėme savo asmenines sąskaitas įvairiose Europos brankose.

Įstodami į Europos Sąjunga ir tapdami sudėtinę euro-biurokratijos dalimi mes užsitikrinome sau bevargę ir pasiturinčią senatvę bei įsigijome nekilnojamą turtą žinomiausiose Europos ir Amerikos pajūrio miestuose ir kurortuose. Vienu žodžiu mes tapome tikrais oligarchais – kosmopolitais.

Ir visa tai – tik dėka geopolitinių užjūrio interesų uolaus vykdymo, dėl kuo ir buvau priversta vaidinti gėdingą karingos rusofobės vaidmenį.

Deja, po įvykių Ukrainoje supratau, kad visa tai labai laikina ir nestabilu. Kas jeigu žmones Lietuvoje sukils ir pareikalaus sugrąžinti išvogta ir „prichvatizuota‘ turtą? Joks administracinis resursas ir joks NATO mūsų neišgelbės. Amerikonai mus jau ne karta yra apgavę, apgaus ir dabar. Deja, ir pati Amerika akivaizdžiai silpsta. Aš jau senai supratau, kad tik Rusija gali išgelbėti manę ir mano šeimą, kaip rašė kadaise dydis Landsbergis, stodamas į komjaunimą. Tarp kitko, savo komjaunimo bilietą aš iki šiol laikau saugioje vietoje. Tiesa, Rusijos sudėtyje mums teks tapti oligarchais – patriotais, kas dabar daroma su jūsų oligarchais. Bet ko nepadarysi vardan tuos mūsų amžinos draugystes ir turto įšsaugojimo. Geriau Putinas, nei Paleckis, geriau kapitalistinė Rusijos imperija, nei socializmas.

Gerbiamas Vladimirai, aš jau senai trimituoja, kad „rusai ateiną“. O jus vis neateinate, ir neateinate! Taip ir tikėjimas galu gale gali išblėsti. Bet išklausius Jūsų kalbą Krymo prijungimo prie Rusijos proga, aš, kaip ir kiti mano kolegos Seime, nutariau tapti stačiatikę ir taip dar daugiau sustiprinti savo tikėjimą bei prorusiška pradą. Tuo pačiu prašau slaptai suteikti man ir Rusijos pilietybę.

Noriu būti visapusiškai pasiruošusi lemtingom istorinėms permainoms savo gyvenime. Pasitiksiu Jus su raudonais gvazdikais rankose ir džiaugsmo ašaromis akyse“ – taip baigiasi Rasos laiškas.

Informaciją nutekino Michailas Bugakovas