Su Naujais – 2022 – metais!

Brangus draugai! Gerbiami Lietuvos žmonės!

Susirinkę prie šventinio stalo prisiminkime praeinančius metus. Nelengvi ir sudėtingi jie buvo. Koronoviruso pandemija pagilino globalinę kapitalistinės sistemos krizę, išryškino jos prigimtines ydas žmonių saugos, medicinos, švietimo, ekonomikos bei socialinėje sferose.

Toliau varžomos darbo žmonių teisės, siaurinama demokratija ir žodžio laisvė, didėja geopolitinė įtampa, vėl žvanginama ginklais bei kurstama militaristinė isteriją, po karantino priedanga stiprinama skaitmeninė žmonių kontrolė.

Lietuvai tai buvo praradimų ir pasipriešinimo metai. Dešinioji „vaivorykštinė“ valdžia toliau militarizavo šalį, varžė ir segregavo žmogaus teises, toliau vykdė konfrontacinę bei kenkėjišką užsienio politiką. Būtiniausių prekių kainos pasekė neregėtas aukštumas, dar daugiau suprastėjo socialinė daugumos žmonių situacija.

Kita vertus, tikriausiai pirmą kartą per daugelį metų mūsų šalį sudrebino masiniai mitingai. Žmones išėjo į gatves ginti savo tradicines vertybes bei protestuoti prieš diskriminacinius valdžios sprendimus. Suaktyvėjo ir nesisteminės opozicijos informacinė bei politinė veikla.

Tikėkime, jog nauji metai taps stiprėjančios kovos tarp liaudiškos daugumos ir globalistinės kapitalistinės mažumos metais.

Nesitaikykime su išnaudojimu, melu ir neteisingumu! Kartu su bendraminčiais kovokime už tiesą ir šviesą!

Sveikatos ir geros nuotaikos visiems! Užtikrintumo asmeniniame gyvenime, darnos šeimose, vilties ir stiprybės, kovingumo bei istorinio optimizmo!

Laimingų ir sėkmingų 2022-jų!

SP Infocentras