Prieš 93 metus buvo sušaudyti Keturi komunarai (Foto)

Po 1926 m. gruodį Lietuvoje įvykdyto karinio perversmo Lietuvos prezidentu buvo paskelbtas tautininkų lyderis A. Smetona. Jo isakymu kariškiai ir slaptosios tarnybos pradėjo vykdyti masines represijas, suimta daugybė kairiosios opozicijos aktyvistų, ypač Lietuvos Komunistų partijos (LKP) narių, komjaunuolių, profsąjungų aktyvistų.


Buvo suimti LKP lyderiai – Karolis Požela, Kazys Giedrys, Juozas Greifenbergeris ir Rapolas Čarnas. Vyko jų teismo procesas, o faktiškai teismo parodija. Jiems buvo pateikti absurdiški ir sufabrikuoti kaltinimai perversmo rengimu. Visi keturi komunarai nuteisti mirties bausme, 1926 m. gruodžio 27-ają, anksti ryte apie 4 valandą jie buvo sušaudyti Kaune, prie VI forto.


Savo mirtį komunarai pasitiko drasiai. Kaip raše priešmirtiniame laiške Kazys Giedrys: „Aš žengiu po šautuvu drąsiai ir tvirtai. Būkite ir jūs, draugai, tvirti ir drąsūs!“


Grupė Lietuvos socialistų ir marksistinio jaunimo 2019 m. gruodžio 27 d. tradiciškai, kaip ir kasmet, Aukštųjų Šančių karių kapinėse paminėjo narsių kovotojų – Karolio Poželos, Kazio Giedrio, Juozo Greifenbergerio ir Rapolo Čarno- šviesią atmintį. Ant jų antkapių padėtos gėlės, uždegtos atminties žvakės, susirinkusieji žuvusius pagerbė tylos minute.


Buvo aplankyta ir komunarų sušaydymo vieta prie VI Kauno forto, kur ant atmintinio obelisko irgi padėtos gėlės. Gėles buvo padėtos ir ant atminimo akmens 1936 metais sušaudytiems Dzūkijos ir Suvalkijos ūkininkų streiko dalyviams.


Po to susirinkusieji pravedė posėdį, kuriame diskutavo aktualiomis politinėmis ir teorinėmis temomis bei aptarė tolimesnės marksistinės veiklos gaires.


SP Infocentras