Mitingas prie Seimo ir juvenalinė justicija

Sekmadienį (2018-11-25) Vilniuje, Nepriklausomybės aikštėje, prie Seimo įvyko protesto mitingas dėl galiojančios vaikų teisių apsaugos tvarkos. Mitinge su raudonais balionais, įvairiomis vėliavomis ir plakatais dalyvavo apie 2 tūkst. žmonių iš Vilniaus, Kauno ir kitų Lietuvos vietovių. Į protesto akciją ”STOP nepagrįstam vaikų paėmimui ir Banevernet principams Lietuvoje“ socialiniame tinkle „Facebook“ sukvietė piliečių grupė, pasivadinusi „Vieningi tėvai už stiprią ir saugią šeimą Lietuvoje“. Prie šios grupės feisbuke yra prisijungę per 46 tūkst. žmonių.


Žmonių susirinko iš tikrųjų daug. Į renginį atėjo nemažai tėvų su vaikais. Nors mitingas buvo pilietinis, bet minioje buvo matomi ir kandidatai į prezidentus N. Puteikis bei V. Mazuronis, kiti politikai. A. Juozaitis atsiuntė mitinguotojams laišką, kuriame ragino kuriame ragino mitingo rengėjus ir dalyvius nepritarti kosmetinėms „vaikų paėmimo“ iš šeimų tvarkos pataisoms.


Susikinkė žmonės teigė, kad vyraujančią dabartinėje Lietuvoje atmosferą šeimose apibūdinama vienu žodžių: „Baimė“. Mitinguotojai taip pat piktinuosi valdžios abejingumu jų problemoms. Kaip išsireiškė vienas mitinguotojas: „Seimo politikams svarbiausia Lietuvos problema – tai rusiškos trąšos“.


Nepaisant aštresnių pasisakymų ir radikalesnių plakatų iš esmės mitingas gavosi pakankamai „vegetariškas“. Pusiau protestas su įprastais pagraudenimais dėl valdžios nejautrumo, pusiau pageidavimų koncertas su patriotinėmis dainomis. Niekas iš mitingo oratorių net neužsiminė, kad vaikų paėmimas iš šeimų – tai sisteminė, santvarkinė problema, o ne šiaip vieno įstatymo ar jo taikymo spragos.


Juvenalinės justicijos šalininkai ir propaguotojai teigia, kad „atėjo laikas pakeisti pasenusias vaikų auklėjimo tradicijas“. „Pasenusiomis“ tradicijomis laikomos visos vaikų auginimo ir auklėjimo tradicijos, kuriomis remiasi normali šeima. Taip pat pasenęs dalykas pasirodo ir tai, kad kiekvienam vaikui reikalinga suaugusiųjų globa ir priežiūra. Suaugusieji esą riboja vaiko laisves.Tvirtinama, kad ir pati tradicinė šeima yra beviltiškai pasenęs dalykas ir turi būti įstatymiškai sulyginta su kitomis šiuolaikinėmis šeimos formomis (pavyzdžiui, vienos lyties asmenų šeima). Todėl reikalaujama, kad vaikai būtų auklėjami ne šeimoje, o „auklėjimo bendrijose“, klubuose, vaikų organizacijose, kad jieturėtu galimybę rinktis vadinamąją “socialinę lytį” ir panašiai.


Daugmaž akivaizdus juvenalinės justicijos tikslas – įvaryti baimę tėvams, kad jie bet kuriuo metu gali prarasti savo vaiką. Kai tokia baimė kabo it Damoklo kardas virš galvos, bet kurie tėvai tampa lengvai valdomi, baikštūs, paklusnūs.


Kitas tikslas – padaryti iš mūsų vaikų konkurencingą „žmogiškąjį kapitalą“. Pagal dabartinių ideologų dievinamos rinkos ekonomikos kanonus, į ateities žmogų žiūrima ne kaip į visapusiškai išsilavinusį visuomenės narį, ne kaip į savitikslį, o kaip į pridetinės vertės “kaliką”, kaip į priemonę krauti pelną savo šeimininkui.


Taigi, juvenalinė justicija visiškai “įsipaišo” į bendra dabatinio globalinio kapitalizmo kontekstą, kur net vaikai tampa preke ir kapitalo resursais. Iš vaikų daromas didžiulis biznis, į kurį įtraukta dalis valdžios struktūrų ir žiniasklaidos.


Juvenalinės justicijos technologija – tai šeimos instituto griovimo technologija, kuri sudaro galimybę atimti vaikus iš tradicinių šeimų ir perduoti juos netradicinėms arba kažkieno „globojamiems“ vaikų namams. Visiškai nepriimtina, mūsų požiūriu, kai atskiros mažumos ir grupės ar pasaulio galingieji diktuoja savo valią daugumai.

Juvenalinė justicija – grėsmė Lietuvos ateičiai.

SP Infocentras