Su gegužės 1-ąja, su darbo žmonių švente!

Gerbiami Lietuvos žmonės!

2020 metų gegužės 1-oji švenčiama neįprastomis aplinkybėmis – koronaviruso epidemijos ir karantino fone. Gilėja ir ekonominė bei socialinė krizė. Mūsų šalyje su tarptautine darbo žmonių solidarumo diena visus tenka sveikinti augančio nedarbo, mažėjančių pajamų ir įvairių nepriteklių sąlygomis.


Tarptautinės darbininkų dienos ištakos siekia dar 1886 metus, kai gegužės 1-ąją Čikagos miesto policija buvo priversta malšinti darbininkų demonstraciją, kurios metu darbininkai reikalavo sutrumpinti darbo laiką iki 8 valandų per dieną. Šiandien jau atėjo laikas reikalauti 6 valandų darbo dienos.


Nepaisant to, kad šiemet dėl epidemijos padarinių įvairios socialinio protesto akcijos nevyks, mes raginame neužmiršti gegužės 1 – osios prasmės – tai darbo žmonių solidarumo ir kovos prie kapitalistinį išnaudojimą šventė.


Šiandien visą krizės įveikimo naštą valdantieji vėl bando perdėti ant paprastų žmonių pečių. Dar daugiau siekiama liberalizuoti ir taip jau liberalizuotą Darbo Kodeksą, valstybės parama visų mokesčių mokėtojų sąskaita pirmiausiai skiriama stambiam verslui, o ne darbui, valdininkai daugiausiai susirūpinę savo, o ne visuomenės interesais, deklaruojami ir tik iš dalies vykdomi įvairus priešrinkiminiai socialiniai pažadai.


Naujoji pasaulinė krizė nėra vien COVID – 19 epidemijos rezultatas. Ši krizė yra neįveikiamų išnaudotojiškos sistemos prieštaravimų rezultatas, o koronoviruso epidemija tik išryškina klasinį buržuazinių vyriausybių ir kapitalistinės rinkos politikos pobūdį, kuri kenkia žmonių sveikatai, aplinkai bei mokslui.


Visa tai – globalizuoto kapitalizmo, finansinio kapitalo spekuliacijų, sukurtos Lietuvoje santvarkos bei „optimizuotų“ medicinos ir švietimo sistemų ydų, valstybės valdymo nemokšiškumo ir valdžios neoliberalios bei nesavarankiškos ekonominės politikos pasekmė.


Nuoširdžiai dėkojame gydytojams, slaugytojams, ligoninės, sveikatos, globos padalinių personalui, specialistams ir mokslininkams, medicinos prietaisų bei saugos priemonių gamyntojams, visiems darbuotojams, kurie šiandien gelbsti žmonių gyvybes ir sveikatą. Reiškiame savo solidarumą su tais, kuriuos paveikė COVID-19 pandemija ir linkime jiems kuo greičiau pasveikti.


Nepaisant ištikusių mus visus negandų, sveikiname su tarptautine darbo žmonių švente!


Su gegužės 1-ąja, draugai!


SP Valdyba

2020-05-01