Buvo šalis…

Prieš 30 metų iš geografinių žemėlapių dingo pirmoji pasaulyje socialistinė valstybė – TSRS (Tarybinių Socialistinių Respublikų Sąjunga) *** Didžiausia pasaulyje šalis iš tikrųjų buvo likviduota beveik vienbalsiai pritarus jos pačios žmonėms. Tvirtą ir dar neseną penkiolikos kambarių namą, kuriame viešpatavo ramybė...

Liberalfašizmas

JAV prezidentas sukvietė taip vadinamą demokratinių šalių forumą, kuriame dalyvauja daugiau nei 100 valstybių, tarp jų ir visai nedemokratinių. Tikslas – gelbėti demokratiją nuo autoritarinių valstybių stripinėjančios įtakos pasaulyje. Deja, iškyla rimtas klausimas, ar „skenduolis“, kurį reikia gelbėti, vis dar gyvas? Ar tik nereikia gelbėti pačius „gelbėtojus“?
Visuomeninio Judėjimo „Teisingumo Aušra“ pareiškimas Visuomeninis transliuotojas, liaudyje pakrikštytas „Landsbervizija“, parodė ir paskelbė savo portale ilgai jo paties reklamuotą eilinį dokumentinį „tyrimą“ „Riaušių anatomija: dalyviai, kurstytojai, ryšiai“. Opuso autoriai – nusipelnę analitikai Mindaugas Aušra, Jurgita Čeponytė, Rūta Juknevičiūtė, Indrė Makaraitytė bei Jurga Tvaskienė -...
Maskvoje, Viešuosiuose rūmuose 2021 m. spalio 26 d. , buvo atidaryta Istorinės atminties fondo surengta paroda "Baltijos šalių nepriklausomybės 30 metų. Politiniai kaliniai. Cenzūra. Neonacizmas". "Nepaisant oficialių Baltijos šalių valdžios institucijų bandymų 30-ąsias nepriklausomybės metines pristatyti kaip "sėkmės istoriją", iš tikrųjų šios valstybės negali...

Cvirkos paminklas bus atstatytas

Šiandien paskubomis eilinis valdžios vandalas Šimašius griauna paminklą vienam geriausių Lietuvos rašytojų Petrui Cvirkai. Užsieniui dirbanti valdžia negali negriauti lietuviško paveldo, tai natūralu. Jai naujasis genderizmas ir įtikimas užsienio skoniams yra uber alles (aukščiau visko). Paminklas esą „netinkamas“, mat P. Cvirka...
Lapkričio 16 d. Visuomeninio judėjimo „Teisingumo Aušra“ kvietimu Vilniuje svečiavosi grupė Europarlamento nariu: Clare Daly ir Mick Wallace iš Airijos bei Tatjana Ždanoka iš Latvijos. Jie yra tarp 16 EP narių, kurie pasirašė raštą Lietuvos Prezidentui G. Nausėdai, išreikšdami susirūpinimą žmogaus teisių būkle ES šalyje-narėje. Ši karta...
Piliečiai, kviečiame į mitingą lapkričio 16 d., antradienį, nuo 13:00, Lukiškių aikštėje. Mitingo tikslai yra šie: 1.Parodyti solidarumą su Algirdu Paleckiu, kurio teismas prasidės kaip tik tuo metu netoli mitingo vietos. Pareikalauti teisingumo visose kitose bylose, iškeltose žmonėms už valdžios kritiką. Apginti mūsų teisę...

Nuo ko viskas prasidėjo?

Pasižiūrėjau tautinio politologo M. Kundroto, istorikės R. Čepaitienės ir parlamentaro P. Gražulio diskusiją laidoje „Gyvename suliberalėjusių ES komunistų okupacijos sąlygomis“. Į klausimą „Nuo kurio momento prasidėjo dabartinė «parazitinė“ (kaip ją gana taikliai pavadino R. Čepaitienė) Lietuvos sistema, laidos dalyviai, apart visiškos sąvokų ir nesuderinamų...

Suomijos komunistų suvažiavimas

Dėl koronaviruso pandemijos sukeltų vėlavimų Suomijos Komunistų darbo partija „Už taiką ir socializmą“ 2021 m. spalio 16–17 d. Helsinkyje surengė 24-ąjį partijos suvažiavimą. Suvažiavimo delegatai išklausė ir aptarė Centro Komiteto ataskaitą, priėmė politinius dokumentus ir išrinko naują partijos CK. Partijos suvažiavimas priėmė tris programas...
Visuomeninio judėjimo „Teisingumo Aušra“ mitingo prie LRT rezoliucija LR Prezidentui LR Seimo pirmininkei LR Ministrei pirmininkei LR Seimo Kultūros ir švietimo komitetui LRT Tarybai ir LRT administracijai ***