Antifašistinis forumas Minske

Balandžio 22 d. Minske vyks Tarptautinis antifašistinis forumas, kuriame ketina dalyvauti daugiau nei 50 šalių atstovai. Jis skirtas revoliucionieriaus ir tarybinės valstybės įkūrėjo Vladimiro Lenino gimtadieniui. Forumą organizuoja kairiosios patriotinės Rusijos jėgos kartu su Baltarusijos respublikos vadovybe. Rusijos Federacijos Komunistų partijos pirmininkas Genadijus Ziuganovas...

Apie sužalotą mąstymą

Meilė tai kiekvieno iš mūsų pergalė prieš neapykantą. Meilė yra pats saugiausias gyvenimo variklis. Paklausiau ponios Janutienės, gaila pasidarė, kiek daug neapykantos, nesantaikos kurstymo, iškreipto sužaloto mąstymo. Noriu ją nuraminti, pasakyti jai, kad Algirdas Paleckis ne žudikas, ne spolvotųjų revoliucijų organizatorius, ne iškrypėlis, ne...
Lietuvos patriotai gavo žinomos Landsbergio „ginklanešės“ ir konservatorių „kulkosvaidininkės, europarlamentarės Rasos slapto laiško totalitarinės ir teroristinės Rusijos diktatoriui kopiją. Laiškas buvo parašytas iškart po Krymo prisijungimo prie Rusijos. Taigi, tai istorinis reliktas. Laiškas užregistruotas ir saugomas Rusijos prezidento administracijos archyve (registracijos data – 2015 m. balandžio 1...
TSRS darbo biržos egzistavo pirmaisiais Tarybų valdžios metais. Jos buvo proletarinės valstybės įrankis sistemingai kovoti su nedarbu - kapitalizmo palikimu. 1918 m. sausio 31 d. paskelbtu dekretu „Dėl darbo biržų“, pasirašytu V. I. Lenino, buvo likviduoti visi privatūs ir apmokami biurai bei įdarbinimo įstaigos...
Mielos mūsų moterys! Sveikiname Jus su kovo 8-ąja, su Tarptautine moters diena! Tai viena nuostabiausių švenčių, turinti savo istorinę, moterų emancipacijos iš priespaudos, prasmę. Idėja švęsti Tarptautinę moters dieną kilo XIX amžiuje, kai sparti industrializacija ir ekonominė plėtra kėlė masinius darbininkų...
Jūs man pasakykit, ką čia ginti? Šitą NUPUŠUSIĄ valdžią? Kurie atsiradus pirmiems karo veiksmams Lietuvoje su lėktuvėliais išsiskraidžios į JAV? Ką čia ginti? Griūvančius nuo tarybinių laikų neatnaujintus tiltus ir daugiabučius? Per tiek metų sugriautus žmonių gyvenimus? Ką čia ginti? Degeneratus ir iškrypėlius, trokštančius kraujo ir karo?...

Apie kvailumą

Kvailumas yra proto deformacija, dirbtinai išugdyta ir ugdoma, spaudžiant protą religijos, bažnyčios – sunkiausio ginklo iš visų, kuriuo buržuazinė valstybė yra ginkluota, kad sutramdytų dirbančias mases. Tai nepaneigiama, ir aš nė kiek nesigailiu, kad šia proga nė vienas iš išminčių negali pasakyti „naujo žodžio“.
Nesisteminės opozicijos sistema Per pastarąjį laikotarpį Lietuvoje susiformavo tam tikra nesisteminės opozicijos sistema su savo nuomonių formuotojais, aktyvistais, politinėmis bei visuomeninėmis organizacijomis, socialinių tinklų grupėmis, internetinės žiniasklaidos priemonėmis. Palyginus su tuo, kas buvo mūsų politiniame gyvenime dar 10-15 metų atgal, tai, žinoma, žingsnis į...

Piketas Zokniuose

2023 m. sausio 28 d. Šiauliuose prie Zoknių vyko pirmoji naujausioje Lietuvos istorijoje prie JAV/NATO oro pajėgų karinės bazės surengta anti-militaristinė bei anti-natinė protesto akcija, kurią organizavo ir realizavo grupė opozicinių visuomenininkų. Pateikiame piketo dalyvių rezoliucija bei akcijos video. *** 2014...
1943 m. sausio 31 d. naktį 64-osios armijos 38-osios motorizuotųjų šaulių brigados Raudonosios Armijos daliniai įsiveržė į universalinės parduotuvės pastatą Stalingrado centre, jį užblokuodami. Čia buvo Fridricho Pauliaus 6-osios armijos štabas. Pirmame ir trečiame aukštuose pasirodė baltos vėliavos. Nepaisydami vokiečio prašymo atiduoti ginklus, tarybiniai...