Lapkričio 16 d. Visuomeninio judėjimo „Teisingumo Aušra“ kvietimu Vilniuje svečiavosi grupė Europarlamento nariu: Clare Daly ir Mick Wallace iš Airijos bei Tatjana Ždanoka iš Latvijos. Jie yra tarp 16 EP narių, kurie pasirašė raštą Lietuvos Prezidentui G. Nausėdai, išreikšdami susirūpinimą žmogaus teisių būkle ES šalyje-narėje. Ši karta...
Piliečiai, kviečiame į mitingą lapkričio 16 d., antradienį, nuo 13:00, Lukiškių aikštėje. Mitingo tikslai yra šie: 1.Parodyti solidarumą su Algirdu Paleckiu, kurio teismas prasidės kaip tik tuo metu netoli mitingo vietos. Pareikalauti teisingumo visose kitose bylose, iškeltose žmonėms už valdžios kritiką. Apginti mūsų teisę...

Nuo ko viskas prasidėjo?

Pasižiūrėjau tautinio politologo M. Kundroto, istorikės R. Čepaitienės ir parlamentaro P. Gražulio diskusiją laidoje „Gyvename suliberalėjusių ES komunistų okupacijos sąlygomis“. Į klausimą „Nuo kurio momento prasidėjo dabartinė «parazitinė“ (kaip ją gana taikliai pavadino R. Čepaitienė) Lietuvos sistema, laidos dalyviai, apart visiškos sąvokų ir nesuderinamų...

Suomijos komunistų suvažiavimas

Dėl koronaviruso pandemijos sukeltų vėlavimų Suomijos Komunistų darbo partija „Už taiką ir socializmą“ 2021 m. spalio 16–17 d. Helsinkyje surengė 24-ąjį partijos suvažiavimą. Suvažiavimo delegatai išklausė ir aptarė Centro Komiteto ataskaitą, priėmė politinius dokumentus ir išrinko naują partijos CK. Partijos suvažiavimas priėmė tris programas...
Visuomeninio judėjimo „Teisingumo Aušra“ mitingo prie LRT rezoliucija LR Prezidentui LR Seimo pirmininkei LR Ministrei pirmininkei LR Seimo Kultūros ir švietimo komitetui LRT Tarybai ir LRT administracijai ***
Lietuvos Respublikos Prezidentui Gitanui Nausėdai Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkei Viktorijai Čmilytei Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir Teisėtvarkos komitetui Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetui Visuomeninio judėjimo „Teisingumo Aušra“ mitingo prie Lietuvos apeliacinio teismo, skirto solidarumui...
Spalio 28 d., ketvirtadienį, Vilniuje įvyko du protestiniai mitingai: pirmasis, 10 val. Lukiškių aikštėje, politkaliniui Algirdui Paleckiui palaikyti; ir antrasis – 12 val. priešais LRT pastatą, reikalaujant atverti nacionalinį transliuotoją auditui bei plačiajai visuomenei. Iš tiesų, ir vieno, ir kito mitingo tema viena – tai žodžio laisvė...
Member of the European Parliament EUROPEAN PARLIAMENT Rue Wiertz 60 B-1047 Brussels Belgium Briuselis, 2021 m. rugsėjo 28 d. Ponui Gitanui Nausėdai Lietuvos Respublikos Prezidentui Gerbiamas...
Visuomeninis judėjimas AUŠRA kviečia visusspalio 28 dieną (ketvirtadienį)į du mitingus Vilniuje. Pirmasis prasidės 10:00 Lukiškių aikštėje. Tą valandą greta vyks Algirdo Paleckio apeliacinis teismas. Prokuratūra reikalauja jam vėl kalėjimo, neturėdama įkalčių. Mitingo dalyviai išreikš jam solidarumą - ir solidarumą su visais, kurių teisės Lietuvoje...
Ar Lietuvos politinio „teisingumo“ absurdas taps procedūrine norma visose Baltijos šalyse? *** Pačios A. Paleckio bylos detalės (kaltinimas, susijęs su „nenustatytu asmeniu“ ir „nenustatytos informacijos“ perdavimas jam), taip pat jos tarpinė baigtis (laisvės atėmimas šešeriems metams) mūsų skaitytojams jau gerai žinomos....