Dėl ūkininkų streiko

Žmonės, kurie sugeba nusipirkti milijonus kainuojančią techniką, nėra vargšai.

Žmonės, kurie savo darbininkams nemoka net minimalaus atlyginimo, nėra socialiai atsakingi visuomenės nariai.

Žmonės, kurie naudojasi nemokamai savo nusenusių kaimynų, buvusių kolūkiečių, žemėmis ar superka jas pusvelčiui, nėra geri kaimynai.

Žmonės, kurie dabinasi savo puslapius Ukrainos vėliavytėmis ir dosniai aukoja blue-yellow karo kurstytojams žudymo priemonėms įsigyti, nėra taikūs.

Žmonės, kurie pritaria konservatorių/liberalų antiliaudinei vidaus ir užsienio politikai, nėra tauta ir už tautą.

Žmonės, kurie yra sisteminių partijų, kurios apribojo abipusiai naudingus ekonominius santykius su kaimyninėmis šalims, rėmėjais/šalininkais, yra trumparegiai ir savanaudžiai.

Apie ką šitas buožių klojimo teatras-šapito?…

Šaltinis: https://t.me/Pilietis_1