Raudona kalendoriaus diena

Lapkričio 7 diena yra įsimintina – tai 1917 m. Didžiosios spalio socialistinės revoliucijos diena. Ši revoliucija – vienas didžiausių XX amžiaus politinių įvykių, turėjęs įtakos tolesnei pasaulio istorijos eigai. Dabartinė jaunų žmonių karta beveik nieko nežino apie šią raudoną kalendoriaus dieną, arba žino apie tai iš mitologizuotų klasinių buržuazinės propagandos vertinimų.

Dėl 1917 m. Spalio revoliucijos pasikeitė politinė, ideologinė ir socialinė-ekonominė šalies sistema. Tai taip pat paskatino pasaulinius pokyčius tarptautinių santykių sistemoje, prisidėjo prie revoliucinių procesų ir nacionalinio išsivadavimo judėjimo vystymosi pasaulyje. Spalio revoliucijos įtakoje ir Lietuvos darbo žmonės, sukilę darbininkai ir valstiečiai, Lietuvos Kompartijos vedami, su V. Kapsuku priešakyje paskelbė mūsų tėvynėje Tarybų valdžią 1918 metais.

Dėl Spalio revoliucijos didžiojoje buvusios Rusijos imperijos teritorijos dalyje buvo suformuota valstybė, kuri 1922 metais buvo pavadinta Tarybų socialistinių respublikų sąjunga (TSRS). Joje buvo 15 sąjunginių respublikų, tame tarpe ir Tarybinė Lietuva.

Per trumpą istorinį savo egzistavimo laikotarpį (1922 – 1991) Tarybų Sąjunga radikaliai pertvarkė visą visuomeninį gyvenimą kažkada atsilikusioje Rusijos imperijoje, įvykdė pramonės industrializaciją, žemės ūkio kolektyvizaciją, kultūrinę švietimo revoliuciją, sukūrė galingų socialinių garantijų sistemą dirbančiam žmogui, nugalėjo fašizmą Antrojo pasaulinio karo metais, pasiuntė pirmąjį žmogų į kosmosą, skleidė socialinio ir tautinio išsivadavimo idėjas visame pasaulyje.

Kad ir kaip besistengtu šiuolaikinė buržuazinė valdžia, kurioje apstu buvusių išvertusių kailį komunistų ir komjaunuolių, keičiant sąvokas ir pakeičiant datas, ištrinti šią šventę – raudonos lapkričio 7-osios, Socialistinės revoliucijos dienos, šventę iš žmonių atminties, nieko neišeis . Mes prisimename. Mes žinome.

SP Infocentras