Rusija pasmerkė rusakalbių diskriminaciją Baltijos šalyse

Baltijos šalyse šiemet tęsėsi rusų ir rusakalbių gyventojų diskriminacija. Tai teigiama Rusijos Federacijos užsienio reikalų ministerijos pranešime „Dėl nacizmo šlovinimo, neonacizmo plitimo ir kitų praktikų, kurios prisideda prie šiuolaikinių rasizmo, rasinės diskriminacijos, ksenofobijos formų eskalavimo ir su tuo susijusia netolerancija“. Dokumentas paskelbtas departamento svetainėje.

***

Dokumente pažymima, kad Lietuva atvirai vykdo Antrojo pasaulinio karo istorijos falsifikavimo ir fašistų kolaborantų šlovinimo politiką, prilyginant juos tautiniams didvyriams. Istorinio revizionizmo priepuolio įtakoje ši Baltijos Respublika 2022 m. ėmėsi masiškai griauti paminklus tarybinėms kariams, esančius Raudonosios armijos karių palaidojimo vietose visoje šalyje.

Prasidėjus Rusijos Federacijos specialiajai karinei operacijai Ukrainoje, Lietuvos valdžios pastangos sumenkinti viską, kas susiję su Rusija, įgavo precendento neturintį pobūdį.

Dokumente pabrėžiama, kad kaimyninė Latvija taip pat vykdo tyčinį istorijos klastojimą, taip pat pateisina buvusius „Waffen SS“ legionierius ir nacių kolaborantus.

„Latvijos valdžia tyčia stengiasi persvarstyti istorinius įvykius ir šlovinti latvių legionierius, melagingais pretekstais dėl jų įsivaizduojamo dalyvavimo „nacionalinio išsivadavimo judėjime“. Kartu imtasi kurso, kad viskas, kas rusiška, būtų pašalinta iš viešojo gyvenimo ir apribotos rusakalbių šios Baltijos šalies gyventojų teises“, – teigiama dokumente.

Rusijos užsienio reikalų ministerija nurodė, kad 2022 metais Estijos vadovybė atvirai pasuko nacizmo rėmimo ir jo bendrininkų šlovinimo keliu.

Neatsiejama Estijos valstybės politikos dalimi tapę bandymai šlovinti nacių kolaborantus tiesiogiai susiję su vis stiprėjančiomis antisemitizmo apraiškomis ir paminklų tarybinėms kariams niekinimu.

SP Infocentras