Šiandien mes turime teisę kalbėti ne tik ir ne tiek apie klasės ar visuomenės brandą socializmui, bet, priešingai, apie socializmo brandą visuomenei/ Cегодня мы праве говорить не только и даже не столько о зрелости класса или общества для социализма, сколько, наоборот, о зрелости социализма для общества.

Gyvenimas ir kova

Nėra tokio reiškinio kaip prigimtinės teisės ar laisvės. Visos teisės, laisvės bei kitos gėrybės yra išsikovojamos. Ir jų turima tiek, ir tik tiek, kiek patys norime turėti. Tą būtina suprasti pradedant kalbą apie protestus ir jų reikalingumą. „o ką pakeis demonstracijos?“ klausia Jaras Prog.
Vis iškyla klausimas dėl V. Landsbergio įvardinimo kaip valstybės vadovo (Prezidentu) 1990 - 1992 metų laikotarpiui. Šiaip, gan keistai atrodo kai prezidentu bando įvardinti „atbuline tvarka“ ir neišrinktą tam skirtuose rinkimuose asmenį. Tuo labiau tokiu titulu kuris tuo metu nefiguravo. Bet, daug neargumentuodamas, pateiksiu...
Mums sako, jus kovojate su malūnais. Mes nekovojame su malūnais. Mes nematome juose milžinų ar drakonų. Mes kovojame su malūnininkais. Su mažais, nusipenėjusiais, pagiežingais malūnininkais, kurie malūnus pavertė rūsčiais monstrais. Mums sakoma, kad dėl skonių nesiginčijama. Melas! Dėl skonių kovojama, dėl jų kyla ant...
Algirdas Paleckis: turi būti kažkoks gyvenimo tikslas, kuris yra didesnis už tave Algirdas Paleckis, kuris kaltinamas šnipinėjimu Rusijai ir kurio teisminis maratonas tęsiasi jau trečius metus, davė išsamų intervių «Respublikos» žurnalistei Danutei Šepetytei. Opozicinis politikas papasakojo apie savo įkalinimo aplinkybes ir...
Visi gedime sausio 13-osios aukų. Nekaltų žmonių kraujas, nesvarbu kieno pralietas, yra tragedija. Bet daugelis Lietuvos žmonių nežino visos tiesos apie sausio 13-ąją - jiems iki šiol buvo sakoma tik dalis tiesos. Romualdas Ozolas, tuometinis Ministrų Tarybos pirmininko pavaduotojas knygoje „Aušros raudoniai“ 171-ame puslapyje...

Keturi komunarai

Prieš 94 metus buvo sušaudyti keturi komunarai. Po 1926 m. gruodį Lietuvoje įvykdyto karinio perversmo Smetonos režimas pradėjo vykdyti masines represijas, buvo suimta daugybė kairiosios opozicijos aktyvistų, ypač Lietuvos Komunistų partijos (LKP) narių, komjaunuolių, profsąjungų aktyvistų. Buvo suimti ir LKP lyderiai...
Kalėdos — tai svarbiausia religinė žiemos šventė. Lietuvoje, kur didžiausia dalis gyventojų save priskiria Romos katalikų bendruomenei, švenčiamos gruodžio 25-ąją dieną. Istorija Kalėdų šventės istorija prasideda nuo kūdikėlio Jėzaus Kristaus gimimo Betliejuje. Kristaus gimimo dienos pasirinkimas yra sutartinis, nes iš Evangelijose...
2020-aisiais žmonės labiausiai bijojo ne tik koronaviruso, žemos medicinos paslaugų kokybės, jų neprieinamumo ir gydymo įstaigų aplaidumo bei karantino apribojimų. Jie taip pat bijojo kylančių kainų, skurdo ir nedarbo, mažų ir vidutinių įmonių žlugimo ir bankroto, staigaus pajamų kritimo. Jie bijojo dėl savo vaikų...
Tęsiame istorinės tiesos problemoms paskirtas laidas: paskutinį kartą kalbėta apie tarpukario, taip vadinamą „smetoninę“ Lietuvą (1919-1940 m.), dabartinėje istoriografijoje vaizduojamą tariamu Lietuvos ir lietuvių tautos aukso amžiumi; tačiau susipažinimas su socialinėmis-ekonominėmis aiškiai parodo, kad toji Lietuva buvo agrarinis periferinio kapitalizmo kraštas, kurio pagrindinė paskirtis – teikti išteklius...