Dėl Europos Komunistinės Iniciatyvos (EKI) veiklos nutraukimo/О прекращении деятельности Европейской Коммунистической Инициативы (ЕКИ) /On the termination of the activity of the European Communist Initiative

Dėl Europos Komunistinės Iniciatyvos (EKI) veiklos nutraukimo EKI Sekretoriato pranešimas spaudai 2023 m. rugsėjo 9 d. telekonferencijos formatu įvyko plenarinis Europos Komunistinės iniciatyvos (EKI) partijų posėdis,...

Apie autoritetų puolimą, paskalas ir socialistinį judėjimą

Kodėl nuolat puolami visuomeniniai ir liaudyje populiarūs autoritetai? Atidesni žmonės jau pastebėjo, jog mažai beliko visuomeninių autoritetų kurie nebuvo apspjaudomi. Savo laiku spjaudė ant Kudirkos, Cvirkos,...

Apie fašizmą ir kapitalizmą

Tiesą reikia sakyti, kad iš to būtų galima padaryti praktinių išvadų. Tiesos, kuri visai neduoda praktinių išvadų, o jei ir klaidingų, pavyzdys yra plačiai paplitusi nuomonė, kad kai kuriose šalyse nusistovėjusi netolerantiška...

Putinas ir jo socialinė bazė

Marksizmas nelaiko istorinių įvykių eigos tam tikrų valstybių vadovų ar tiesiog įtakingų asmenybių savavališkų sprendimų rezultatu, o istoriją laiko išimtinai klasių kovos rezultatu ir dėl to žlunga bei pakyla arba išnyksta bei...

Pinočeto perversmo Čilėje atgarsiai

Pirmadienį, rugpjūčio 28 d., Čilės Aukščiausiasis Teismas paskelbė galutinį nuosprendį byloje dėl dainininko Viktoro Haros sulaikymo, kankinimo ir nužudymo per 1973 m. Pinočeto perversmą. Šeši buvę kariškiai nuo 73...

Danijos komunistai paskelbė apie susijungimą

Dvi Danijos komunistų partijos – Danijos komunistų partija (DKP) ir Danijos Komunistų partija Danijoje (KPiD) – paskelbė apie savo susijungimą po 30 metų išsiskyrimo. Dviejų komunistų partijų susivienijimas įvyks rugsėjo 3 d.

VISI

Pirčiupių tragedijos metinės

1944-jų metų birželio 3 d. dieną vokiškieji fašistai, keršydami už šalies išvadavimą nuo okupantų kovojusiems tarybiniams partizanams, gyvus sudegino 119 taikių civilių...

Pirmoji Taryba

Prieš 118 metų, 1905 m. gegužės 28 d., streikuojantys Ivanovo-Voznesensko darbininkai sukūrė Darbininkų deputatų tarybą – pirmąją Rusijos imperijoje Darbininkų deputatų Tarybą.

Pasipriešinimo naujienos/Новости сопротивления

Darbo žmonių streikai ir protestai Prancūzijoje, Irane, JAV, Argentinoje, Italijoje, Australijoje ir Meksikoje, Rusijoje bei kiti svarbūs įvykiai. ***

Dviejų Sąjungų palyginimas

Straipsnis po straipsnio Lietuvos spaudoje apie tai, kaip blogai buvo Sovietų Sąjungoje. Štai autorė neįsivaizduoja kaip moterys sovietmečiu skalbė, štai rašliava, kad...

Siautėjanti beprotybė

Beprotybės virusas užaugintas ir paleistas žmonių galvose. Apkrėstieji virusu siautėja ir bando apkrėsti pirmiausia visus silpnuosius. “Mes norime, kad tu sirgtum kartu...

Penkios tezės apie Specialią karinę operaciją

1️. SKO baigėsi... Įstojome į vidutinio intensyvumo konfliktą su didžiausių pasaulio valstybių koalicija, vadovaujama JAV, kuri iškėlė tiesioginį uždavinį – griauti mūsų...

Saži Umalatovos knygos “Už įstatymo ribų” pristatymas

2023 05 03 GEROS KAIMYNYSTĖS FORUMAS Laidos dalyviai - Erika Švenčionienė, Kazimieras Juraitis, Rimantas Greičius.

Su Pergalės diena!

Nuoširdžiai sveikiname Didžiojo Tėvynės karo veteranus, jų šeimas, visus Lietuvos žmones Didžiosios Pergalės 78-ųjų metinių proga. Buvusi Tarybų sąjunga,...

Austrijos Komunistų partijos sėkmė

Austrijos Komunistų partija rinkimuose Zalcburgo federalinėje žemėje užėmė ketvirtą vietą – tai geriausias šios politinės jėgos rodiklis nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos.

Su gegužės 1-ąją, su darbo žmonių švente!

Sveikiname visus su Tarptautine darbo žmonių solidarumo švente, su gegužės 1-ąją! Neramiais laikais ir nešventinėmis nuotaikomis tenka pasitikti šią...

Leninas. TSRS ir žmonijos ateitis (Bernardo Šo pranašystė)

Ką tik praėjęs 153-ias Lenino gimtadienis duoda progą pakalbėti apie šį, bene ryškiausią XX amžiaus istorijos veikėją. Šiandienos kontekste, be to, ypatingai...

Оградить человечество от фашизма! Манифест за объединение народов мира

Документ принят на Международном Антифашистском форуме в Минске 22 апреля 2023 года. *** Мы, участники Международного...