Valstybinio biznio logika

Rusijos prezidentas V. Putinas susitikdamos Maskvoje su verslo atstovais pareiškė, kad jokios deprivatizacijos šalyje nebus.

Privati nuosavybe kartais nacionalizuojama tik jeigu biznis vykdomas pažeidžiant įstatimus arba kenkiant valstybei.

Deja, bet nuo 1991 m. valstybė priklauso privačiam bizniui. Ir tai reiškia, kad jeigu iš biznio bus konfiskuotas tik tas biznis, kuris kenkia valstybei, tai tik biznis ir laimės.

SP Infocentras