Netrukus po 1917 metų revoliucijos bolševikų vyriausybė priėmė daugybę įstatymų, kurie motinoms ir vaikams garantavo teises bei privilegijas. Tokių reformų nebuvo nei Carinėje Rusijoje nei tuometiniuose Vakaruose. 1918 metais priimtame Šeimos kodekse buvo paskelbta vyro ir žmonos lygybė santuokoje, skyrybose bei turto nuosavybėje. O...

Prieš 80 metų…

1943 metų sausio 4 dieną amerikiečių žurnalas „Time“, tradiciškai nuo 1927 metų renkantis iškiliausią „Metų žmogų“, šią nominaciją skyrė Tarybų Sąjungos vadovui Josifui Stalinui. Šis „titulas“ Stalinui atiteko antrą kartą – pirmą kartą jis buvo pripažintas „Metų žmogumi“ tuo pačio leidinio 1939 m.
Gruodžio 27-ąją, grupė vilniečių – Visuomeninio judėjimo „Socialistų partija“ narių Kauno Aukštųjų Šančių karių kapinėse pagerbė jose palaidotų Keturių komunarų atmintį. Praėjo lygiai 92 metai nuo jų mirties dienos. Kaip žinia, po 1926 m. gruodį Lietuvoje įvykdyto karinio perversmo. Karine jėga nuvertus prezidentą...
Nauji 2019 metai Lietuvoje prasidėjo nesisteminės opozicijos suaktyvėjimu. Tam pretekstą davė stiprėjanti represinė valdžios politika bei vis ryškėjantis policinės valstybės kontūrai. Sausio 14 d. Vilniuje prie Seimo įvyko protesto mitingas „Už laisvę ir teisingumą“, kurio metų buvo pasisakoma prieš politines represijas ir reikalaujama paleisti iš kalėjimo Algirdą Paleckį. Akcija...
Ukrainos politiniai kaliniai, broliai - komjaunuoliai Michailas ir Aleksandras Kononovičiai buvo perkelti iš Kijevo kalėjimo kameros į namų areštą. Kononovičiai buvo suimti praėjusį pavasarį – prasidėjus Rusijos kariniams veiksmams Ukrainos teritorijoje, nes jie ir toliau organizavo ir vykdė antivakarietiškas ir anribanderiškas protesto akcijas. Ukrainoje,...
Rusijos Darbininkų Partijos narys pasakoja, kaip buvo naikinama TSRS,yra lietuviški subtitrai, ir daug idomių dokumentinių detalių iš to laikotarpio. Kas buvo tie nomenklatūriniai išdavikai Rusijoje? Kaip vyko pasipriešinimas?Šis filmas sukaupęs daug įdomybių daug idomybių ir faktinių žinių. https://youtu.be/dSuRQIbo6VU/dSuRQIbo6VU?cc_load_policy=1
1990-ųjų pabaigoje Lietuvos valdžia ėmė kaitinti padėtį, kalbėdama apie „ginkluotą pasipriešinimą“. Tuo metu TSRS byrėjo. Lietuva būtų išėjusi iš TSRS be kraujo, kaip Estija, Baltarusija, Ukraina. Bet mūsų vadai pasirinko konfrontacijos kelią. Šita valdžia ruošėsi kraujo praliejimui.***Boleslovas Bilotas, buvęs Sąjūdžio koordinatorius: „Buvau Sąjūdyje nuo pirmos sekundės. Sąjūdžio vadovybėje visi...

Antanui Sniečkui – 120

Prieš 120 metų, 1903 m. sausio 7 d., gimė Antanas Sniečkus - pirmasis Lietuvos komunistų partijos sekretorius ir faktiškas Tarybų Lietuvos vadovas 1940-1974 m. *** SNIEČKAUS LIETUVA (Pasisakymas A. Sniečkaus 110-jų metinių minėjime, Vilnius, 2013, sausio 5 d.)
Principas Nr. 1. Mes visi TSRS žlugimą laikome asmenine tragedija. Mums TSRS žlugimas yra netektis. Šios netekties skausmas su metais nesilpsta. Net atvirkščiai, nes bėgant laikui vis labiau suprantame, kiek daug mes tada netekome. Sunaikintoji Tarybų Sąjunga gyvuoja mūsų širdyse. Ir...

Sėkminga nesėkmė

Konservatoriai dar 2003 metais pristatė visuomenei savo naują politinę programą „Sėkmės Lietuva“. Programoje buvo raginama ryžtis „lietuviškam tigro šuoliui“ ekonomikoje, keliami ambicingi tikslai: per 15 metų prilygti Europos Sąjungai, pasivyti ir aplenkti Estiją, Lenkiją ir Airiją....