Komunistų partijos Manifestui-175

Prieš 175 metus, 1848 m. vasario 21 d., buvo paskelbtas pirmasis „Komunistų partijos manifesto“ leidimas, kurį 2-ojo «Komunistų sąjungos» suvažiavimo pavedimu parašė Karlas Marksas ir Fridrichas Engelsas. Kubos laikraštis „Granma“ paskelbė šiai istorinei datai skirtą straipsnį.

***

KOMUNISTINIS MANIFESTAS. TIKĖJIMAS, KURIS NEMIRŠTA“

1847 m. lapkritį Londone vykusiame «Komunistų sąjungos» kongrese partijos programą buvo patikėta parengti dviem jauniems vokiečių filosofams – emigrantams K. Marksui ir F. Engelsui, kurie šią užduotį atliko pasiaukojamai ir efektyviai.

1848 m. vasario 21 jie abu, padedami Markso žmonos Ženy fon Westvalen, nedidelėje Londono spaustuvėje išleido pirmąjį leidinį, kuris netrukus tapo vienu iš garsiausių ir svarbiausių tekstų pasaulio istorijoje ir kuris buvo pavadintas – „Komunistų partijos manifestas“.

Savo pranašišku, sutelkiančiu ir giliu truriniu šis tekstas ir toliau įkvepia ji skaitančius. Nesvarbu, kiek metų praėjo nuo pirmo leidinio. Kas atvers « Manifesto» puslapius, negali išvengti susidomėjimo ir susižavėjimo jo intelektualine galia.

«Manifesto» dorybė ir stiprybė slypi tame, kad jis atgaivina ir materializuoja «vaiduoklį», klajojanti po pasaulį, kuris vis dar verčia drebėti išnaudotojus, o nuskriaustiesiems suteikia vilties, atvirai skelbdamas ketinimą pakeisti pasaulį.

Tai vizionieriškas ir viltingas tekstas, pristatantis komunistus kaip nuoseklius darbininkų interesų gynėjus, parodantis nelygias nuosavybės ir gamybos sąlygas visuomenėje, taip pat poreikį ir galimybę keisti visuomenę kuriant laisvą pasaulį, be klasių ir engėjų.

«Manifeste» smerkiamos atšiaurios darbuotojų gyvenimo ir darbo sąlygos, vaikų ir moterų darbo išnaudojimas bei privilegijuotos mažumos turtėjimas. „Manifestas“ iki šiol susiduria su komunizmo priešininkų šmeižtu ir ragina darbo žmones vienytis.

Marksistinis noras kurti naują komunistinę visuomenę, tikėjimas, kad proletariatas nugalės kapitalizmą net ir dabartinėmis jo egzistavimo sąlygomis, yra realybė, kurios negalime atsisakyti. Iš „Manifesto“ puslapių jaunieji maištininkai kviečia mus į kovą.

«Manifesto» balso negalima nutildyti, nes jis pagrįstas tikrumu, kad proletarai neturi ko prarasti, tik savo grandines!

Autorius: Raulis Antonio Kapote

2023 m. vasario 21 d.

Šaltinis: https://www.granma.cu/mundo/2023-02-21/el-manifiesto-comunista-la-fe-que-no-muere-21-02-2023-01-02-30