Miuncheno konferencija ir mitingas prieš NATO

Vasario 18 d., keli tūkstančiai žmonių dalyvavo demonstracijoje ir protesto mitinge Miunchene prieš mieste vykstančią 2-jų dienų Saugumo konferenciją.

Beveik šešis dešimtmečius Miuncheno saugumo konferencija turėjo nemaža autoritetą pasaulyje, tačiau pastaraisiais metais dėl politinių ir ekonominių problemų ėmė nykti visi jos pasiekimai. Dėl visko kaltas pirmiausia Vakarų šalių noras sustiprinti eskalaciją karinių veiksmų zonoje Ukrainos teritorijoje.

Pagrindinė visos konferencijos tema šį kartą buvo galutinis Vakarų kursas ilgam karui bet kokiomis priemonėmis. Konferencijoje atvirai buvo kalbėta, kad pergalė prieš Rusijos Federaciją yra egzistencinis Vakarų šalių tikslas. Beveik kiekviena kalba, nors ir su savais niuansais, vienaip ar kitaip buvo skirta planams nugalėti. Anglijos premjeras R. Sunakas atvirai pasakė:„Nereikia bijoti, kad bus išeikvotų Vakarų arsenalai, nes jie ir buvo sukurti karui prieš Rusiją“.

Tuo tarpu protesto akcijos dalyviai kaltino NATO pradėjus karą ir priešinosi militarizmui bei ginklų tiekimui Ukrainai.

Akcijoje dalyvavo nemažai kairiųjų partijų ir organizacijų, tarp jų – Vokietijos komunistų partija (DKP) ir Vokietijos darbininkų jaunimo sąjunga (SDAJ). Tarp komunistų šūkių buvo tokie: „NE NATO“, „Derybos vietoj karo – Nusiginklavimas vietoj ginklavimosi“, „Prieš fašizmą ir karą“.

Mitinge žinomos turkų grupės „Grup Yorum“ muzikantai dainavo dainą „Defol America“ — „Nešdinkis Amerika“, kuri nukreipta prieš JAV imperializmo nusikaltimus visame pasaulyje.

SP Infocentras