Prieš 80 metų…

1943 metų sausio 4 dieną amerikiečių žurnalas „Time“, tradiciškai nuo 1927 metų renkantis iškiliausią „Metų žmogų“, šią nominaciją skyrė Tarybų Sąjungos vadovui Josifui Stalinui.

Šis „titulas“ Stalinui atiteko antrą kartą – pirmą kartą jis buvo pripažintas „Metų žmogumi“ tuo pačio leidinio 1939 m.

„1942 m. buvo kraujo ir ištvermės metai“, – rašė 1943 m. „Time“. „Ir 1942 m. žmogumi tapo tas, kurio vardas rusų kalba reiškia „plienas“, o tarp kelių žodžių, kuriuos jis žino angliškai, yra amerikietiškas posakis „tough guy“. , kietas vyrukas.

Tik Josifas Stalinas tiksliai žino, kaip arti Rusija buvo ties pralaimėjimo 1942 m., ir tik jis tiksliai žino, kaip jam pavyko nuvesti šalį nuo bedugnės krašto. Vis dėlto visam pasauliui aišku, kas galėjo būti kitaip.

Ir tai geriausiai supranta Adolfas Hitleris, kurio praeities sėkmė byra į dulkes. Jei vokiečių legionai būtų pralaužę kaip geležis atsparųjį Stalingradą ir sunaikinę Rusijos puolimo potencialą, Hitleris taptų ne tik „metų žmogumi“, bet ir visos Europos šeimininku bei galėtų ruoštis užkariauti kitus žemynus. Jis galėtų išlaisvinti mažiausiai 250 pergalingų divizijų naujiems užkariavimams Azijoje ir Afrikoje.

Bet Josifas Stalinas sugebėjo jį sustabdyti. Kartą jam jau pavyko – 1941 m. bet tada, karo pradžioje, visa Rusijos teritorija buvo jo žinioje. 1942 metais Stalinas pasiekė daug daugiau. Tai jau antras kartas, kai jis atėmė iš Hitlerio visus jo sėkmės vaisius“.

SP Infocentras