Kristoferis Voiška aptaria įvykusios A. Tapino "Laisvės kelio" akcijos kritiką, paaiškina Baltarusijos situacijos esmę, kelia istorinės tiesos, jos pažinimo ir supratimo problemą: tikėdami tapinais, landsbergiais ir panašiais, o taip pat ir jų kurpiamu Lietuvos istorijos surogatu - buvome ir būsime dvasios vergais. Istorinė tiesa, jos pažinimas ir...
Su Tarptautine moters diena! Mielos mūsų moterys! Iš visos širdies sveikiname Jus su kovo 8-ąja, su Tarptautine moters diena! Dabartinio karantino sąlygos dar daugiau išryškino egzistencinią moters bei šeimos esmę ir prasmę mūsų gyvenime. Idėja švęsti Tarptautinę moters...
Sekmadienį (liepos 12 dieną) Kubą sukrėtė seniai matyti antivyriausybiniai protestai.Protestų dalyvių skaičius skiriasi. Vienur nurodoma, kad apie penki šimtai, kitur - tūkstančiai protestuotojų.Didžiausi protestai vyko sekmadienį ir pirmadienį ir šiuo metu jie nuslopo. Bent jau kol kas. Buvo sumta apie šimtą žmonių, kadangi protestai,...

Didžiajai Pergalei- 75

Visuomeninio judėjimo „Socialistų partija“ pareiškimasDidžiajai Pergalei prieš fašizmą sukanka 75 metai. Kaip mus moko istorija ir dialektika nebūna amžinų pergalių ir amžinų pralaimėjimų. Ir šiais laikais, kai įvairiose Europos regionuose atgimsta nacizmas, mes suvokiame kad Pergalę reikia ginti kiekvieną dieną ir visuose lygmenyse, ir globaliniu ir individualiu mastu....
Draugijos „Už Istorinę Tiesą“ Manifestas 2019 m. vasara buvo įkurta neformali visuomeninė Draugija „Už Istorinę Tiesą“. Ji įkurta birželio 22 d. grupės Lietuvos aktyvistų kelionės į Eržvilką metu, kai buvo pagerbti žuvę pirmomis karo dienomis tarybiniai ...
2018 metų ruduo itin reikšmingas Lietuvos kairiųjų, marksistinių, socialistinių ir komunistinių pažiūrų žmonėms. Jie žymi istorines savo krašto datas. Sukanka 100 metų Lietuvos Komunistų partijai (įkurta 2018 m. spalio 3 d.) ir 100 metu V. Mickevičiaus - Kapsuko vyriausybės dekretu (2018 m. gruodžio 8 d.) įsteigtai Lietuvos Tarybų Socialistinei Respublikai. Pastaroji...
Visuomeninio Judėjimo „Socialistų partija“ PAREIŠKIMAS Spalio 11 d. 2020-ųjų Seimo rinkimai. Prasidėjo išankstinis balsavimas. Kaip ir kiekvieni eiliniai rinkimai, taip ir šie reiškia skirtingų Lietuvos visuomenės sluoksnių ir grupuočių politinę kovą dėl valdžios, kurios atžvilgiu mums, Lietuvos Socialistų Partijai (SP), reikia aiškiai ir konkrečiai...
Kaltinamas šnipinėjimu Rusijai Algirdas Paleckis davė 2 išskirtinius inteviu „PRESS JAZZ TV“ ir ‘“Respublikai“. Pirmame savo interviu opozicinis politikas ir žurnalistas šaltai ir logiškai analizuoja pateiktus jam kaltinimus bei su gera sarkazmo dozė parodo jų absurdiškumą. Iš esmės visi kaltinimai grindžiami vieno „auksinio“ lydytojo,...

Dėl praėjusio mitingo

Jau ne vienas žmogus manęs klausė, kaip vertinu antradienio (rugpjūčio 10 d.) mitingą prie Seimo. Ir klausimas iš tiesų svarbus. Kadangi šnekamasis mitingas, mano supratimu, yra ir ryškiausias, ir svarbiausias šių metų (ir ne tik) Lietuvos politinis įvykis. Kodėl? Susirinko keliolika...
Generalinė Lietuvos prokuratūra pagaliau perdavė teismui Algirdo Paleckio bylą, kuri visą laiką buvo apgaubta paslaptingos ir įvairom prasmėm iškalbingos visuomeninės tylos šydu.Anot prokurorų, A. Paleckis ir D. Bertauskas „veikdami organizuotoje grupėje su Rusijos Federacijos žvalgybos darbuotoju ir kitais Rusijos piliečiais Lietuvoje už pinigus bei kitokį atlygį galimai rinko Rusijos...