Sistema atakuoja

Susidūrusi su realiomis ir nestandartinėmis problemomis (nelegali migracija, nesibaigianti pandemija, pasipriešinimo iš apačios suaktyvėjimas, vidiniai nesutarimai, kainų augimas, geopolitiniai iššūkiai bei kt.) ir pradžioje akivaizdžiai pasimetusi ir užėmusi aklos gynybos poziciją, sistema pagaliau ryžosi pereiti į ataką.

Spectarnybų jėgos panaudojimas prie Rūdninkų poligono, valdžios retorikos nepasiskėpijusių žmonių atžvilgiu sugriežtinimas, kaltinamasis teismo nuosprendis ryškiausiam ir politiškai talentingiausiam nesisteminės opozicijos aktyvistui A. Paleckiui sufabrikuotoje byloje, kalbos apie nepaprastą padėtį, provokacijas, antivalstybinę veiklą bei kiti veiksmai byloja apie taktinį sistemos manevrą. Bandoma susitelkti ir pademonstruoti valdininkiškumą iš esmės nebevaldomoje situacijoje.

Deja, atakuojantis dešiniosios valdžios užmojis nukreiptas būtent į „demonstravimą“, į žmonių nepasitenkinimo numalšinimą, o ne į realių problemų sprendimą. Einama įprastu administracinio – represinio spaudimo visuomenei keliu.

Tai, iš vienos pusės, visiškai apnuogina antiliaudišką sistemos tūrinį ir pobūdį, iš esmės antivalstybinį ir antivisuomeninį valdančios kapitalistinės klasės prigimti, o kita vertus, reikalauja nesisteminių jėgų susitelkimo ir kovingo išmanumo organizuojant pasipriešinimą. Savotiškos „šiltnamio“ sąlygos veikti nesisteminei opozicijai gali greitai pasibaigti.

Pastaruoju laikotarpiu nesisteminės opozicijos gretose kuriasi įvairios pasipriešinimo grupes su įvairiomis iniciatyvomis ir svarbus momentas šioje talkoje yra tas, kad bent kairiojo-patriotinio flango opoziciniai lyderiai rodo gebėjimą tartis ir kai kuriais klausimais susitarti. Silpna vieta yra ta, kad apart lyderiu aktyvumo jų vadovaujamų grupių nors kokios masiškesnės veiklos beveik nesimato.

Kol kas atsižvelgiant į pačių opozicijos dalyvių politinę brandą bei į sistemos represinius veiksmus, kurti vieningą pasipriešinimo organizacija butu kiek ankstyvas ir perdėm rizikingas žingsnis. Tinklinis-grupinis socialinio-politinio opozicinio aktyvumo formatas šio laikotarpiu atrodo optimaliausias.

Bet ruošti ideologinę bei politinę dirvą busimiems vieningiems veiksmams yra būtina jau dabar. Šiam darbui gali padėti pirminis susitelkimas ties konkrečių klausimų sprendimo.

Socialistų partija