Džeki Čanas nori buti komunistu ir marksizmas Kinijoje

Neseniai visame pasaulyje žinomas ir daugelio mylimas nuo vaikystės kinų aktorius, kovos menų sportininkas, režisierius bei prodiuseris Džekis Čanas paskelbė apie savo ketinimą įstoti į Kinijos komunistų partiją.

Kaip teigia pats aktorius, jis pripažįsta marksistinės pasaulėžiūros istorinį teisingumą ir laiko Kinijos komunistų partiją didinga organizacija, kuri per kelis dešimtmečius įvykdo visus savo planus ir pažadus.

Aktorių įkvepia ir revoliucinis komunistų, kovojusių prieš japonų okupantus ir kinų nacionalistus, didvyriškumas.

Žinia apie Džekį Čano, kurio filmuose užaugo visa „perestroikos“ karta, ketinimus tapti komunistu, – tai stiprus smūgis tam antikomunistiniam jovalui, su kurio tenka susidurti kiekvieną dieną dabartiniam pasaulio ir Lietuvos jaunimui.

Tuo tarpu beveik 300 marksizmo mokslininkų iš Kinijos ir užsienio dalyvavo Pekino universiteto organizuotame 3-ajame pasauliniame marksizmo kongrese,

Liepos 17–18 dienomis vykęs renginys buvo skirtas temai „Marksizmas ir modernizacija“. Jame buvo 10 teminių forumų, keturi aukšto lygio dialogai ir trys specialūs seminarai.

Internetinius pranešimus skaitė daugiau nei 60 mokslininkų iš daugiau nei 20 šalių, įskaitant JAV, Jungtinę Karalystę, Prancūziją, Rusiją, Japoniją ir Indiją.

Pirmą kartą pasaulinį marksizmo kongresą Pekino universitetas organizavo 2015 m., kaip svarbią platformą tarptautiniams marksizmo tyrimams ir akademiniams mainams šioje srityje skatinti.

Kinija taip pat baigė išleisti 14 marksizmo klasikų kūrinių ir susijusių dokumentų rinkinį. Projėktas buvo pradėtas 2015 m. 2019 m. gegužės 4 d., per Kinijos komjaunimo susikūrimo metines, buvo pristatyti 1–5 rinkinio tomai. 6–10 tomai buvo pristatyti 2019 m. 2021 m. buvo išleisti 11–14 tomai.

Planuojama, kad publikacija bus baigta iki 2024 m. Tarptautinė versija turėtų būti parengta iki 2035 m. Taigi, bendras projektas užims 20 metų.

Rinkinys suskirstytas į keturias dalis. Pirmoje yra knygos ir dokumentų vertimai, antroje – laikraščių straipsniai, trečioje – įvairūs pranešimai ir archyviniai dokumentai, užrašai ir laiškai, ketvirtoje – dokumentai, susiję būtent su Kinijos komunistų partija.

SP Infocentras