Apie eklektišką „manų košę“

Marius Jonaitis narplioją diletantiškus Jurgos Lago, kuri pasižymi išskirtiniu ir agresyviu ideologizuotu primityvizmu, pasisakymus. Kaip sakoma, ji neskiria „Hegelio nuo Bebelio“. Jai iki šiol visur vaidenasi komunistai ir kegebistai, kurie diskredituoja „gerą kapitalizmą“ ir dėl kurių Lietuvoje klestį tik korumpuoti politikai. Panaši „manų košė“ galvose būdinga ne vienam taip vadinamam „nesisteminiam opozicionieriui“. Visos tos jurgos, astros, rutos bei įvairus gražuliai sugeba Staliną ir Hitlerį, komunizmą ir globalizmą, marksizmą ir liberalizmą, bolševizmą ir landsbergizmą, patriotizmą ir rusofobiją, kažkokius „leftistus“ ir „sorošistus“ suplakti į vieną klaikų eklektišką mišinį. Su tokia koše galvose tokia „košerine“ gaunasi ir opozicija. Gal prieš skleidžiant įvairius kliedesius verta šiek tiek pasidomėti, kas yra socializmas, kapitalizmas ir komunizmas.

SP Infocentras