Karliui Bilansui – 80

Lietuvos socialistinio judėjimo veteranui, visuomenininkui, žmogaus teisių gynėjui Karliui Bilansui sukanka 80 metų.


Jubiliatas gimė 1939 m. spalio 6 d. Tarybiniais laikais jis buvo LKP Šalčininkų skyriaus aktyvistas ir iki šiolei liko ištikimas savo kairiesiems, komunistiniems įsitikinimams.


K. Bilansas atviras bei tvirtas žmogus, kuris ir dvasiškai, ir materialiai visiškai atsidavęs savo visuomeninei veiklai. Su juo įdomu bendrauti, jis gerai informuotas, draugiškas ir tuo pačiu principingas savo idėjinių oponentų atžvilgiu.

Lietuvos socialistai sveikina Karlį Bilansą su garbingu jubiliejumi, linki sveikatos, stiprybės ir kovingų ilgų gyvenimo metų.


SP Valdyba