Didžiajai Pergalei- 75

Visuomeninio judėjimo „Socialistų partija“ pareiškimasDidžiajai Pergalei prieš fašizmą sukanka 75 metai. Kaip mus moko istorija ir dialektika nebūna amžinų pergalių ir amžinų pralaimėjimų. Ir šiais laikais, kai įvairiose Europos regionuose atgimsta nacizmas, mes suvokiame kad Pergalę reikia ginti kiekvieną dieną ir visuose lygmenyse, ir globaliniu ir individualiu mastu....
Draugijos „Už Istorinę Tiesą“ Manifestas 2019 m. vasara buvo įkurta neformali visuomeninė Draugija „Už Istorinę Tiesą“. Ji įkurta birželio 22 d. grupės Lietuvos aktyvistų kelionės į Eržvilką metu, kai buvo pagerbti žuvę pirmomis karo dienomis tarybiniai ...
2018 metų ruduo itin reikšmingas Lietuvos kairiųjų, marksistinių, socialistinių ir komunistinių pažiūrų žmonėms. Jie žymi istorines savo krašto datas. Sukanka 100 metų Lietuvos Komunistų partijai (įkurta 2018 m. spalio 3 d.) ir 100 metu V. Mickevičiaus - Kapsuko vyriausybės dekretu (2018 m. gruodžio 8 d.) įsteigtai Lietuvos Tarybų Socialistinei Respublikai. Pastaroji...
Visuomeninio Judėjimo „Socialistų partija“ PAREIŠKIMAS Spalio 11 d. 2020-ųjų Seimo rinkimai. Prasidėjo išankstinis balsavimas. Kaip ir kiekvieni eiliniai rinkimai, taip ir šie reiškia skirtingų Lietuvos visuomenės sluoksnių ir grupuočių politinę kovą dėl valdžios, kurios atžvilgiu mums, Lietuvos Socialistų Partijai (SP), reikia aiškiai ir konkrečiai...
Kaltinamas šnipinėjimu Rusijai Algirdas Paleckis davė 2 išskirtinius inteviu „PRESS JAZZ TV“ ir ‘“Respublikai“. Pirmame savo interviu opozicinis politikas ir žurnalistas šaltai ir logiškai analizuoja pateiktus jam kaltinimus bei su gera sarkazmo dozė parodo jų absurdiškumą. Iš esmės visi kaltinimai grindžiami vieno „auksinio“ lydytojo,...

Dėl praėjusio mitingo

Jau ne vienas žmogus manęs klausė, kaip vertinu antradienio (rugpjūčio 10 d.) mitingą prie Seimo. Ir klausimas iš tiesų svarbus. Kadangi šnekamasis mitingas, mano supratimu, yra ir ryškiausias, ir svarbiausias šių metų (ir ne tik) Lietuvos politinis įvykis. Kodėl? Susirinko keliolika...
Konservatorių liberalų valdžiai nutraukus bet kokius santykius su kaimynine Baltarusija, liaudiškos diplomatijos iniciatyvos juos atkurti apsiėmė neabejingi Lietuvos piliečiai. Organizuoti vizitą į Minską jiems padėjo „Teisingumo Aušra“, kuri tokiu būdu vykdo savo programinį įsipareigojimą atkurti normalius santykius su kaimynais. Šiomis dienomis Lietuvos piliečių delegacija...

Su Naujais metais!

Gerbiami draugai socialistai ir visi Lietuvos žmonės! Europoje ir pasaulyje plečiasi konfrontacinės nuotaikos, karo ir įvairiausių konfliktų grėsmės. Mūsų šalyje kapitalo valdžia stiprina represijas ir persekiojimus kitaminčių atžvilgiu, toliau varžo žmogaus teises ir žodžio bei informacijos laisvę, vykdo krašto militarizavimo bei rusofobijos kurstymo politiką.

Antikarinis piketas Vilniuje

Rugpjūčio 8 d. žinomas visuomenininkas ir publicistas Jonas Kovalskis prie Lietuvos Respublikos Prezidentūros bei Lietuvos Respublikos Seimo surengė individualų protesto piketą prieš karo kurstymą ir už taiką. Rankose jis laikė plakatą, kuriame anglų kalba buvo parašyta: NE karo Ukrainoje kurstymui!
Generalinė Lietuvos prokuratūra pagaliau perdavė teismui Algirdo Paleckio bylą, kuri visą laiką buvo apgaubta paslaptingos ir įvairom prasmėm iškalbingos visuomeninės tylos šydu.Anot prokurorų, A. Paleckis ir D. Bertauskas „veikdami organizuotoje grupėje su Rusijos Federacijos žvalgybos darbuotoju ir kitais Rusijos piliečiais Lietuvoje už pinigus bei kitokį atlygį galimai rinko Rusijos...