Apie Tapino „Laisvės kelią“, Baltarusiją ir istorinės tiesos problemą

Kristoferis Voiška aptaria įvykusios A. Tapino „Laisvės kelio“ akcijos kritiką, paaiškina Baltarusijos situacijos esmę, kelia istorinės tiesos, jos pažinimo ir supratimo problemą: tikėdami tapinais, landsbergiais ir panašiais, o taip pat ir jų kurpiamu Lietuvos istorijos surogatu – buvome ir būsime dvasios vergais. Istorinė tiesa, jos pažinimas ir supratimas – būtina išsivadavimo sąlyga. Kova už istorinę tiesą tampa reikšminga socialinės kovos dalimi.