Principas Nr. 1. Mes visi TSRS žlugimą laikome asmenine tragedija. Mums TSRS žlugimas yra netektis. Šios netekties skausmas su metais nesilpsta. Net atvirkščiai, nes bėgant laikui vis labiau suprantame, kiek daug mes tada netekome. Sunaikintoji Tarybų Sąjunga gyvuoja mūsų širdyse. Ir...
Lietuvos socialdemokratai svarsto hamletišką klausimą: likti valdančioje koalicijoje su žaliaisiais valstiečiais ar trauktis? Nėra abejonių, kad sisteminė kapitalistinės Lietuvos partija, kaip viena iš šios sistemos kūrėjų, bandys vienaip ar kitaip išlaikyti šiltesnę vietą valdžios struktūrose. Net ir galimai pasitraukus į taip vadinamą parlamentinę opoziciją.27 metų konservatorių ir socialdemokratų...
Leonidas Iljičius Brežnevas gimė Rusijos imperijoje Kamenskoje kaime Jekaterinoslavskajos gubernijoje 1906 m. gruodžio 19 d. Leonidas įgijo išsilavinimą Kursko melioracijos koledže ir Dneprodzeržinsko metalurgijos institute. Prieš pradėdamas partinę karjerą, dirbo matininku, metalurgijos technikumo direktoriumi, metalurgijos gamyklos inžinieriumi. 1937 m. pradėjo...
Nepaisant problemų, kurias sukelia COVID-19 protrūkis, Kinijoje pagrindinis socialinės psichologijos vektorius yra teigiamas ir optimistiškas, rodo specialiojo sociologinio tyrimo rezultatai, pranešė Kinijos naujienų agentūra„Xinhua“. KLR nacionalinio statistikos biuro atliktas tyrimas parodė, kad vis daugiau žmonių yra patenkinti šalies ekonomikos ir socialinės raidos suteiktais laimėjimais...
Pakalbėsiu labai nepopuliariai ir "nepatriotiškai" (dabartinės valstybinės ideologijos prasme), bet vis dėl to, negaliu tylėti... Dabar įprasta sovietmečio partinių veikėjų ir sovietinės administracijos darbuotojų sluoksnį vertinti absoliučiai negatyviai kaip okupacinio režimo tarnų sluoksnį, kaip išdavikus. Vis dėl to, jei sudarytumėme Lietuvos praradimų ir pasiekimų nuo N. Chruščiovo laikų...
1940 m. liepos 21 d. Kaune susirinko Lietuvos Liaudies Seimas ir priėmė keletą svarbių sprendimų. Lietuvos buržuazinis elitas nuo 1991 metų išliejo tonas melo ant Liaudies Seimo. Kodėl? Todėl, kad Liaudies Seimas priėmė sprendimus, panaikinusius kapitalistinės santvarkos pamatus ir su tuo susijusią privilegijuotą buržuazijos padėtį.
Pagrindinis Tarybų Sąjungos medicinos bruožas buvo profilaktinis dėmesys, kuris leido išvengti daugelio sunkių ligų ir jas diagnozuoti ankstyvame etape. TSRS laikais buvo sukurta nemažai viešųjų įstaigų, dirbančių sveikatos priežiūros reikmėms. Tai buvo ne tik ligoninės, bet ir sanatorijos, ligoninės. Sveikatos...
Kazachstano Socialistinis judėjimas reikalauja: Nedelsiant nutraukti karo veiksmus prieš savo liaudį ir išvesti kariuomenę iš miestų! Nedelsiant atsistatydinti visus Nazarbajevo pareigūnus, įskaitant prezidentą Tokajevą! Paleisti visus politinius kalinius ir suimtuosius! Užtikrinti teisę kurti savo profesines...
Prisiminkime 2010 metų Socialistinio Liaudies Fronto pareiškimą „Dėl kovo 11-osios 20 - mečio“. Ar kas nors iš esmės pasikeitė? Gal tik prisidėjo paaštrėję geopolitiniai prieštaravimai, skaitmeninė diktatūra bei atakos prieš šeimos instituciją ir tradicines vertybes. SP Infocentras ***
Tarybų sąjungoje pornografijos ir sekso nebuvo, bet gimstamumas buvo didžiulis. Rašau remdamasis faktais ir perskaitytais socialiniuose tinkluose žmonių komentarais.Iškarto perspėju, kad vartosiu lietuvišką terminą Tarybinis, o ne rusišką ar amerikonišką Sovietinis(Soviet union, Sovietskij sojuz).Statistikos departamento duomenimis, 2013 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 2,972 mln. žmonių. Nuo Nepriklausomybės atgavimo gyventojų skaičius...