Į Lietuvą persikėlė kultūriniai karai. Tai nėra kažkokia lietuviška ypatybė ar pasaulinė naujovė. Ne, tai realiai atspindys to kas jau seniai vyksta JAV, o taip pat ir kitose Europos šalyse.Kuo tie kultūriniai karai pasižymi? Tuo, jog vyksta visų karas prieš visus. Dėl to kas norma ar nenorma.

Antanui Sniečkui- 115

Sausio 7d. minėjome Antano Sniečkaus 115-ąsias gimimo metines. Apie vadovus sprendžiama pagal tai, kokią šalį jie rado ir kokią paliko. A. Sniečkus rado vyžotą, alkaną, varge paskendusią Lietuvą (išskyrus saujale turčių, kurių tikrieji ar idėjiniai palikuonys dabar siautėja kaip naujasis „elitas“), o paliko klestinčios pramonės, žemės ūkio ir...
Įtariu, jog nuo 20:10 R. Paulauskas mano atvejį turėjo omenyje Net jeigu ir neturėjo, tai skleidžia jau seniai nusibodusią dainelę apie socialistus ir „atimti bei padalinti“. Nežinau iš kur ištrauktos tokios mintys ar šūkiai, bet nežinau nė vieno socialisto, kuris tą sakytų, nes čia...

Tarybų Lietuva. Lazdynai (Video)

1972 metų dokumentinis filmas apie Vilniaus Lazdynų mikrorajono statybą. https://youtu.be/cb2X8zyKEUk

Kapitalistinė santvarka

Šiuolaikinė santvarka yra kapitalistinė. Tai reiškia, kad pasaulis yra suskilęs į dvi priešingas stovyklas, į nedidelės kapitalistų saujelės stovyklą ir daugumos — proletarų — stovyklą. Proletarai dirba dieną ir naktį, bet jie...
Kinijoje tęsiasi šventiniai renginiai, skirti Komunistų partijos 100 – metų jubiliejui. 72 metus ji yra valdančioji šalies politinė jėga. Šia proga Kinijos valdžia surengė daugybę kultūrinių, politinių, švietėjiškų ir pramoginių renginių, įskaitant specialiai įsteigto liepos 1 d. ordino įteikimą iškiliems partijos nariams. Įvairios politinės organizacijos, žymūs politikai...
Neterminuota bado akcija Daukanto aikštėje Vilniuje rugsėjo 25 d. anksti ryta buvo policijos išvaikyta. Pareigūnai sulaikė protesto akcijos organizatorius ir dalyvius. Po 8 valandų sulaikytieji paleisti. Per tą laiką aikštė buvo išvalyta nuo protestuotojų palapinių ir plakatų.Kaip pareiškė signataras Zigmas Vaišvila: “Tai padaryta nežiūrint į tai, kad...

Pergalei prie Maskvos – 80

Lygiai prieš 80 metų, Raudonosios armijos daliniai ties Maskva perėjo į kontrpuolimą prieš nacistinės Vokietijos ir jos sąjungininkių pajėgas. Mūšis dėl Maskvos, prasidėjęs 1941 m. rugsėjo 30 d. ir pasibaigęs 1941 m. sausį hitlerininkų sutriuškinimu – neabejotinai vienas svarbiausių XX amžiaus istorinių įvykių. Tai...
Pirmi duomenys dėl Lietuvos gyventojų išsilavinimo lygio buvo gauti po 1923 metais atlikto gyventojų surašymo. Du trečdaliai gyventojų (neįskaitant Vilniaus bei Klaipėdos kraštų) buvo priskirti prie raštingų ir pusiau raštingų žmonių, o 32,6% lietuvių buvo laikomi neraštingi (raštingais buvo laikomi žmonės, kurie mokėjo skaityti ir rašyti, pusiau...
Rugsėjo pradžioje daugelyje Europos valstybių prasidėjo nauji mokslo metai. Mokiniai ir studentai grįžo į savo darželius, mokyklas ir universitetus./At the beginning of September, a new school year started in most states in Europe. Pupils and students returned to their nursery schools,...