„Pasionarijos“ gimtadienis

Prieš 127 metus, 1895 m. gruodžio 9 d., gimė Dolores Ibaruri – Ispanijos ir Tarptautinio komunistinio judėjimo veikėja, aktyvi respublikinio judėjimo dalyvė 1936–1939 m. pilietinio karo metu, Ispanijos komunistų partijos generalinė sekretorė 1942–1960 m., nuo 1960 m. iki gyvenimo pabaigos – Ispanijos komunistų partijos pirmininkė.


Gimusi kalnakasių šeimoje, Dolores Ibaruri savo darbinį gyvenimą pradėjo anksti. 1917 m. ji įstojo į Ispanijos Socialistų partiją ir netrukus pradėjo publikuotis darbininkų spaudoje slapivardžiu „Pasionaria“ („Aistringoji“). Ji aktyviai dalyvavo kuriant Komunistų partiją (1920) ir 1930 metais buvo išrinkta šios partijos Centro komiteto nare, o 1932 metais – Ispanijos Komunistų partijos CK politinio biuro nare.

Kartu su Chose Diasu ji aktyviai dalyvavo kovoje, siekiant išvalyti Komunistų partiją nuo trockistinių-sektantiškų elementų ir paversti ją masine marksistine darbininkų klasės partija. Šešis kartus ji buvo kalinama kalėjime, kiekvieną kartą žmonių reikalavimu budavo išlaisvinama. 1935 metais VII Kominterno kongrese ji buvo išrinkta kandidate į Kominterno vykdomojo komiteto sudetį.

D. Ibaruri suvaidino ryškų vaidmenį kuriant antifašistinį Liaudies frontą, kuris 1936 metų vasarį laimėjo parlamento rinkimus ir buvo išrinkta deputatu, o 1937 metais – Ispanijos Korteso (parlamento) pirmininko pavaduotoja. Kartu su Chose Diasu ji vadovavo Ispanijos žmonių išsivadavimo karui prieš frankistų sukilėlius ir italų-vokiečių intervencijas (1936–1939). 1936 m. liepos 18 d. mitinge ji ištarė garsiąją frazę „No pasaran! – Jie nepraeis!

Nuo 1939 m. Ibarruri buvo emigracijoje TSRS. Nuo 1942 m., po Chosé Diaso mirties, D. Ibaruri tapo Ispanijos komunistų partijos generaline sekretore. Per Antrąjį pasaulinį karą 1939–1945 m. Ibaruri aktyviai kovojo už ispanų susivienijimą į vieningą nacionalinį frontą, kad Franco neįtrauktų Ispanijos žmonių į karą nacistinės Vokietijos pusėje. Dalyvavo tarptautiniame antifašistiniame judėjime. Ibaruri sūnus – Rubenas Ruizas Ibaruris – Tarybų Sąjungos didvyris, žuvo Stalingrado mušyje.


Po Franco mirties 1975 m. Dolores Ibaruri grįžo į savo tėvynę. Pirmuosiuose demokratiniuose rinkimuose po Franko diktatūros žlugimo 1977 m. ji buvo išrinkta į Kortesą, kur atstovavo Ispanijos komunistų partijai.

Dolores Ibaruri mirė nuo plaučių uždegimo 1989 m. lapkričio 12 d., būdama 94 metų amžiaus.

SP Infocentras