Mirė Juozas Jermalavičius

Maskvoje mirė Juozas Jermalavičius – tikras intelektualas, mokslininkas, komunistas. Tikras Tarybų Sąjungos ir savo mažosios tėvynės – Lietuvos patriotas.

Juozas Jermalavičius gimė 1940 m. vasario 4 d. valstiečių šeimoje pietryčių Lietuvoje, Varėnos krašte. Jis baigė Vilniaus universiteto istorijos-filologijos fakultetą (1959-1964) ir buvo paskirtas į Jurbarko rajoninį laikraštį, kuriame dirbo iki 1968 m.

TSKP narys nuo 1962 m., kol partiją uždraudė Lietuvos valdžia 1991 m. rugpjūtį. Istorijos mokslų daktaras, profesorius. 1990-1991 metais buvo Lietuvos komunistų partijos (TSKP platformoje), kuriai vadovavo M. Burokevičius, sekretorius ideologijai. Po to atliko landsberginio režimo jam paskirta 8 metų laisvės atėmimo bausmę dėl 1991 metų sausio įvykių Vilniuje.

Atlikęs bausmę emigravo į Rusiją, kur aktyviai įsitraukė į Tarptautinio komunistinio judėjimo veiklą, buvo Komunistų partijų sąjungos – TSKP Tarybos pirmininko pavaduotojas. Kasdieniame gyvenime jis buvo kuklus ir net asketiškas. Jam partinis darbas visada buvo pirmoje vietoje. 2002–2012 m. J. Jermalavičius dirbo Rusijos valstybinio socialinio universiteto politikos mokslų ir socialinės politikos katedros profesoriumi.

Juozas Jermalavičius yra socialinio, politinio, istorinio, futurologinio pobūdžio iš marksistinių pozicijų parašytų straipsnių ir knygų autorius. Žmonijos ateitį jis matė socialistinėje pasaulio santvarkoje. „Paskutinis visuotinės kapitalistinio tautų gyvenimo krizės paaštrėjimas ypač išsiskiria tuo, kad pasaulinės mokslo ir technologijų revoliucijos sąlygomis kapitalistinis visuomenės gamybos būdas visiškai išnaudojo savo konstruktyvias galimybes ir įžengė į istorinį laikotarpį, kai neišvengiamai eižėja jo egzistavimas“, – rašė jis vienoje iš savo knygų.

Juozas Jermalavičius visada buvo idėjinis komunistas, kuris lemtingo pasirinkimo laikotarpiu ir visais potarybiniais laikais neišdavė savo įsitikinimų. Lietuvos socialistų ir visų kairiųjų požiūrių žmonių atmintyje jis išliks kaip principingas „raudonasis profesorius“, kaip tikras kovotojas už socialinį teisingumą ir socialistinę Lietuvą bei humanišką Pasaulį.

SP Infocentras