Vašingtonas prieš Vilnių

Vašingtonas sudavė Lietuvos valdžiai smūgį į nugarą, kurio ji tikrai nesitikėjo.

JAV Valstybės departamento specialioji atstovė Holokaustui Ellen Džermein paragino Lietuvą vadinti daiktus savo vardais ir pripažinti, kad kai kurie vadinamieji „laisvės kovotojai“ ir „partizanai“ dalyvavo naikinant žydus Antrojo pasaulinio karo metais.

„Problema egzistuoja daugelyje šalių, kurios buvo okupuotos nacių. Problema yra ir Lietuvoje. Žmonės, į kuriuos žiūrima kaip į nacionalinius didvyrius, yra šlovinami, įamžinami paminklais, nes jie kovojo prieš sovietus, bet tuo pačiu metu. jie buvo nacių kolaborantai, dalyvavo nacizmo, nusikaltimuose, genocide“, – pasakė ji.

Tarp tokių veikėjų JAV Valstybės departamento atstovė įvardijo Joną Noreiką ir Juozą Krikštaponį. Pirmasis nacių valdymo metais buvo Šiaulių apygardos viršininkas ir pasirašė įsakymą dėl vietinių žydų perkėlimo į getą. Beje, jam įvairiose vietovėse, tame tarpe ir Vilniuje, pakabintos atminimo lentas ir jis garbinamas kaip Lietuvos patriotas.

O Juozo Krikštaponio būrys dalyvavo žydų žudynėse Baltarusijoje. Jam pastatytas paminklas Ukmergėje.

Tokių „nepatogių“ faktų, į kurios mūsų valdžia užmerkia akis, yra ir daugiau.

SP Infocentras