Socialistinės Kubos indėlis kovoje su COVID-19

Kuba neišdavė Če Gevaros idėjų ir liko ištikima tarptautinio solidarumo vertybėms bei „į žmones orientuotai medicinai“. Ji sukūrė penkias vakcinas COVID-19, rašoma tarptautinės žiniasklaidos organizacijos „Peoples Dispatch“ tinklalapyje.

Leidinyje atkreipiamas dėmesys į mokslinį Kubos indėlį kovojant su pandemija, kuris gali padėti sustabdyti koronaviruso plitimą mažas ir vidutines pajamas gaunančiose šalyse.

„Praėjusį mėnesį spartus dviejų nacionalinių vakcinų įvedimas Kuboje nustebino visą pasaulį. > … <Šis pasiekimas yra dar reikšmingesnis, atsižvelgiant į didžiulius sunkumus, kuriuos sukelia JAV blokada, ribojanti prieigą prie aukštųjų technologijų įrangos ir aukštos kokybės žaliavų bei reagentų Kuboje “, – rašo laikraštis ir priduria, kad salų valstybė nesigaili pasidalijusi savo technologijomis ir tyrimais su kitomis šalimis.

Straipsnyje pažymima, kad „Kuba tapo pasaulio lydere dalijantis ištekliais, technologijomis ir žiniomis, padėdama mažas pajamas gaunančioms šalims plėtoti savo biotechnologijų galimybes, taip pat rengdama mokymus ir palengvindama prieigą prie gyvybę gelbėjančių vaistų kovai su meningitu ir hepatitu“.

Kalbant apie vakcinas nuo COVID-19, Kuba šiuo metu glaudžiai bendradarbiauja su dviem kitomis JAV blokados aukomis – Venesuela ir Iranu, kur vyksta klinikiniai vakcinos „Soberana 02“ tyrimai.

Pabaigai priminsime, kad 1918 metais pirmas V. Lenino vadovaujamos tarybinės vyriausybės sveikatos apsaugos Liaudies komisaras N. Semaško sukūrė Rusijoje pirmą pasaulyje nemokamą visuotiną medicininio aptarnavimo sistemą. 1978 metais Tarptautinė sveikatingumo organizacija Semaškos sistemą Tarybų Sąjungoje pripažino geriausia pasaulyje. Kiek patobulinta ir įdiegta socialistinėje Kuboje ši sistema buvo pripažinta taip pat geriausia pasaulyje 2012 metais.

SP Infocentras